Najla Vallander Worldfavor 1

5 manieren om grip te krijgen op highrisk-ingrediënten in je toevoerketen

Het is algemeen bekend dat de productie van zogenaamde highrisk-ingrediënten als suiker, koffie, soja, palmolie en bananen uiterst schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en het welzijn van mensen. Dit omdat bij de productie van deze producten veelal onethische praktijken als ontbossing en kinderarbeid voorkomen. Met de inkoop van deze ingrediënten dragen bedrijven bij aan de instandhouding van deze onwenselijke praktijken.

Organisaties die een einde willen maken aan deze misstanden binnen hun toevoerketen zullen tegen de nodige problemen aanlopen. Producenten van highrisk-ingrediënten vegen problemen geregeld onder de mat en het toezicht en de processen voor kwaliteitscertificering laten vaak te wensen over. Je kunt er voor kiezen om deze ingrediënten volledig uit je toevoerketen te bannen, maar dat zal weinig uithalen voor de bescherming van het milieu en de mensen die door de industrie worden getroffen. Wat zijn highrisk-ingrediënten? Waarom kleven er zulke hoge risico’s aan? En wat kunnen bedrijven doen om de impact van deze ingrediënten binnen hun toevoerketen te verminderen?

Wat zijn highrisk-ingrediënten en waarom vormen ze een probleem?

Net zoals alle landbouwproducten beïnvloedt de teelt van highrisk-gewassen de omringende natuur en de lokale gemeenschap. Producten als palmolie, soja en suiker worden over het algemeen geoogst in landen met een hoog niveau van corruptie en een meestal zwakkere rechtsstaat. Dit geeft producenten de kans om bijvoorbeeld prijzen omlaag te drijven met  kinderarbeid en onbetaalde arbeid en hun land uit te buiten ten koste van het natuurbehoud.

Door deze corruptie is het lastig om te zien welke producenten niet duurzaam handelen. Zo is bekend dat palmolieconglomeraten in Zuidoost-Azië hun banden met producenten verdoezelen via lege vennootschappen en dat de producenten zelf beoordelen of zij voldoen aan de criteria van keurmerken zoals Roundtable of Certified Palm Oil. Zelfs onafhankelijke keurmerken bieden geen garantie voor een productieproces dat vrij is van misstanden.

Bedrijven kunnen highrisk-ingrediënten inruilen voor alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld door palmolie te vervangen voor zonnebloemolie.

Najla Vallander, Account Executive bij Worldfavor

Bedrijven kunnen highrisk-ingrediënten inruilen voor alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld door palmolie te vervangen voor zonnebloemolie. Deze alternatieven gaan echter gepaard met eigen nadelen voor het milieu. Bovendien bescherm je hiermee niet de werknemers of de lokale natuur. In plaats daarvan pleiten organisaties als het WWF er sterk voor modellen van duurzame productie te ondersteunen. Maar welke stappen kunnen bedrijven concreet nemen om ervoor te zorgen dat hun inkoop overeenkomt met hun ambities op het gebied van mensenrechten en milieu?

Grip krijgen op highrisk-ingrediënten in je toevoerketen

Bedrijven die willen inzetten op duurzame productiemethoden hebben volledige transparantie en inzage in informatie nodig, van de boer die de producten produceert tot de klant. Zij kunnen de volgende vijf maatregelen treffen om te zorgen voor volledige transparantie van de productie van ingrediënten in de toevoerketen.

1. Leer van bestaande beleidsnormen en wetgevingskaders en pas die toe

Bestaande beleidsnormen en wetgevingskaders zoals de Wet zorgplicht kinderarbeid en de standaarden van de Rainforest Alliance voorzien in richtlijnen en maatstaven die bedrijven helpen met het uitvoeren van evaluaties, het identificeren van tekortkomingen en het meten van de overeenstemming met de wet- en regelgeving.

2. Kijk verder dan je directe leveranciers

Waar is er binnen je productieketen sprake van highrisk-ingrediënten? Breng deze onderdelen van je toevoerketen in kaart en geef deze extra aandacht. Veel bedrijven nemen genoegen met de informatie die door hun directe leveranciers wordt aangedragen, maar meestal liggen de ernstigste risico’s diep binnen de toevoerketen verborgen.

3. Voer risicobeoordelingen uit

Je kunt risicogevoelige leveranciers vragen of zij voldoen aan de hierboven genoemde eisen. Legitiem opererende partners en leveranciers zullen begrip hebben voor je focus op de integriteit van je toevoerketen en akkoord gaan met nieuwe regels. Dit proces vraagt om monitoring, bijvoorbeeld door het inrichten van due diligence-processen ten aanzien van mensenrechten en het milieu. Communiceer met NGO’s, vakbonden, overheidsinstellingen en werkgeversorganisaties om de beweringen van je leveranciers te verifiëren.

4. Voer een kritische evaluatie uit van keurmerken

Als je niet over de middelen beschikt om een diepgaande analyse van je toevoerketen uit te voeren, is het mogelijk om de keurmerken waarbij je ingrediënten inkoopt kritisch te evalueren. Keurmerken zijn geen garantie voor duurzame ingrediënten, maar er is sprake van een aantal kleinschaliger initiatieven waarvan de organisatoren een oprechte poging doen om transparante informatie over highrisk-ingrediënten te geven.

5. Onderneem actie op basis van de kennis die je hebt opgedaan

Voer periodieke interne of externe evaluaties op locatie uit en pols mensenrechtenorganisaties en NGO’s in de regio’s waarin je zakendoet. Voer regelmatig risicobeoordelingen uit om te zorgen dat je consistent risicofactoren identificeert en deze kunt verhelpen voordat ze tot problemen uitgroeien. Bedrijven die mensen en het milieu willen beschermen tegen de negatieve impact van de productie van highrisk-ingrediënten moeten duurzame productiemethoden binnen hun toevoerketen toepassen. De bovenstaande vijf maatregelen kunnen bedrijven helpen om het overzicht op de toevoerketen te verbeteren en grip te krijgen op highrisk-ingrediënten binnen de toevoerketen.


Dit is een ingezonden bijdrage van Najla Abdellatif Vallander, Account Executive bij Worldfavor.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.