Is Europa het innovatiecontinent dat als eerste CO2-neutraal wordt?

Deze ecopinie verscheen als intro in de decembereditie van ecoTips.

Vier jaar geleden werd de COP21-bijeenkomst in Parijs een onverhoopt succes. Ik herinner me een voorafgaand congres in Italië waar de verschillende sprekers toen erg pessimistisch waren (tip: lees na in de decembereditie van ecoTips 2015): het klimaatakkoord van Parijs zou nooit goedgekeurd worden tijdens de COP-bijeenkomst. Maar het gebeurde toch en daarmee was een eerste grote stap in de goede richting gezet.

Ondertussen weten we, net als Willem Elsschot, dat tussen droom en daad wetten in de weg staan en (veel) praktische bezwaren. Bovendien zijn de toezeggingen onvoldoende om de klimaatopwarming onder de 2°C te houden. Sommige landen hebben hun toezeggingen alweer ingetrokken of afgezwakt.

Maar Europa neemt de vlucht vooruit. De verklaring van de nieuwe Commissievoorzitter, Ursula von der Leyen, liegt er niet om: Europa wil het eerste klimaatneutrale continent worden. In een paar jaar tijd is er in de hoofden van velen toch heel wat veranderd. Nu moet de theorie in praktijk worden omgezet.

Laten we hopen dat de maatregelen in Europa sporen met de taal die er gesproken wordt. Het is alleszins een positief signaal: in het klimaatdebat wordt er doorgaans vooral naar andere landen, volkeren en continenten gewezen die het nog slechter doen. Dit is dan meteen een verantwoording waarom we zelf de eerste stap niet hoeven te zetten. Maar Europa spreekt nu een andere taal. Het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, wordt uitgebreid met een bijkomend doel: we willen eerst zijn!

In de curve van de innovatiespreiding brengt dit Europa in één klap in de categorie van de ‘innovators’. Dit zou een stimulans moeten zijn voor andere landen en continenten om snel te volgen zodat ook de segmenten van de ‘early adopters’ en de ‘early majority’ gevuld geraken. Op die manier wordt het ook een competitief voordeel ten opzichte van de ‘laggards’ die enkel zullen volgen wanneer er geen andere weg meer is.

In de beleggingswereld beginnen ze het alvast te begrijpen. Er komen steeds meer duurzame beleggingsmogelijkheden en recent kunnen beleggingsproducten in België een duurzaamheidscertificaat krijgen. Dat zal ervoor zorgen dat het geld weggetrokken wordt uit de niet-duurzame sectoren zodat deze automatisch tot transitie moeten overgaan, of ze zullen verdwijnen. Hoewel we nog maar aan het begin van de financiële transitie staan, ben ik toch hoopvol.

We zijn nog tien jaar verwijderd van de eerste mijlpaal van 2030, waarbij Europa de broeikasgassen met 40% wil verminderen ten opzichte van 1990, gaat voor 32% hernieuwbare energie en een verbetering van minstens 32,5% energie-efficiëntie. En deze cijfers worden nog aangescherpt in de nieuwe aanpak. Ik hoop dat we de komende tien jaar in ecoTips die evolutie kunnen meevolgen en het succesverhaal kunnen neerschrijven.

In 2020 zullen we alleszins ons uiterste best doen om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar 2030. ecoTips wordt immers 25 jaar in 2020, een ideale positie om een tussentijdse balans in duurzaam ondernemen op te maken.

Fijn eindejaar en een duurzaam 2020 gewenst!

P.S.: Bij het schrijven van deze opinie was de reactie van Vlaams minister Demir op de Europese plannen (en de schampere reactie van Europees Commissaris voor Klimaat) nog niet bekend. We mogen ervan uitgaan dat Europa tot de innovators zal behoren, ondanks regio’s met een klimaatbeleid zoals Vlaanderen.

Het volledige magazine lezen? Abonneer je nu op ecoTips zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste trends in duurzaam ondernemen. 2020 is trouwens een feestjaar want de 25ste jaargang!

 


Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.