Uitdagende doelen zijn broodnodig om de circulaire economie te realiseren

18 maart was World Recycling Day. Maar hoever staan we in de transitie naar een circulaire economie?
In deze ECOPINIE geeft Arnaud Bacros, General Manager Dell Technologies Belux, zijn visie op onze tocht naar een circulaire economie, en de uitdagingen die deze met zich meebrengt. 

Het is alvast positief dat de Europese Commissie op 11 maart 2020 het nieuwe Circulaire Economieplan goedkeurde. Dit plan is één van de belangrijkste bouwstenen van de nieuwe Europese Green Deal. Het maakt resoluut de switch naar een nieuwe manier van produceren en consumeren. Via dit plan wil Europa de gebruikte hulpbronnen en grondstoffen zo lang mogelijk in de Europese economie houden. Ze zal dat doen door maatregelen in te voeren die de keten moeten verduurzamen van bovenaf: van bij het productontwerp. ‘Niets verspillen’ is de slogan waarmee deze nieuwe visie in de markt gezet wordt. Duurzame producten worden de norm, de positie van de consument wordt versterkt via het ‘Recht op Reparatie’-principe en afval moet gereduceerd.

Producten die in Europa op de markt willen komen, zullen langer moeten meegaan en eenvoudiger hergebruikt, gerepareerd, geüpgraded en gerecycled moeten kunnen worden. ‘Product As A Service’-concepten worden aangemoedigd en wanneer een bedrijf milieuclaims doet, dan zullen deze objectief gestaafd moeten kunnen worden. Geen greenwashing meer dus.

Elektronica en ICT zijn speerpuntsectoren voor Europa omdat deze één van de snelst groeiende afvalstromen zijn in de EU. Zo zal er een initiatief komen voor herbruikbare elektronica. Daarnaast moeten alle sectoren het gebruik van verpakkingen op rendabele wijze herbruikbaar of recyclebaar maken tegen 2030.

Circulaire economie (Beeld: Adobe Stock)

(Beeld: Adobe Stock)

Circulaire maar ook sociale economie

Bij Dell Technologies juichen we deze nieuwe stap naar meer circulaire economie in Europa, alleen maar toe. Zelf stippelden we eind 2019 onze eigen road map richting 2030 uit. Onze eigen doelen focussen er sterk op om duurzaamheid te verenigen met sociale impact. In Europa heet dat ‘Leaving no one behind when implementing the 2030 agenda on sustainable development.’ Omdat de wereldbevolking in het volgende decennium zal aangroeien met 1 miljard mensen, is dit een erg uitdagend maar levensnoodzakelijk doel. Circulaire economie en duurzaamheid zijn er niet alleen voor de ‘happy few’. Het verschil maak je wanneer iedereen kan meedraaien in een circulaire economie.

‘Zero waste’ is het doel dat Dell Technologies stelt: elk onderdeel van onze producten moet herbruikbaar of recyclebaar zijn. Momenteel is meer dan 90 procent van een typische Dell laptop recyclebaar. Al in 2014 zetten we de OptiPlex 3030 All-in-One in de markt, gemaakt met gecertificeerde closed-loop plastics. In 2018 kwam onze Latitude 5285 2-in-1 convertible notebook uit, gemaakt met moederborden waarin goud gebruikt werd dat in onze recycling eenheden ‘geoogst’ werd. Goudrecycling is een activiteit die wel eens over het hoofd gezien wordt maar die een grote impact heeft omdat ze veel duurzamer is dan de traditionele goudontginning.

We ontwerpen onze producten modulair zodat ze eenvoudig gedemonteerd en gerepareerd kunnen worden. Ons ‘Global Dell Outlet’-programma geeft verouderde producten een upgrade zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden in plaats van ze meteen te recyclen. Bovendien vervangen we steeds meer basisgrondstoffen door gerecyclede alternatieven, en dat zowel voor onze producten als voor de verpakking waarin ze vervoerd worden.

Om het consumenten en professionele organisaties zo eenvoudig mogelijk te maken, kan iedereen op onze website terecht om te bekijken hoe hij of zij de Dell-producten het best afvoert. Meestal kan dat meteen naar Dell Technologies zelf of naar een partner. Het uitdagende doel dat we onszelf stelden: voor elk product dat een consument koopt, zullen we een equivalent product hergebruiken of recyclen. Momenteel zitten we nog maar aan 10% dus er is nog werk aan de winkel. Daarenboven zal 100% van de verpakkingen en meer dan de helft van de producten gemaakt worden uit recycled of hernieuwbaar materiaal. Vandaag zitten we voor deze doelen respectievelijk aan 85% en 1,5%.

Een echte uitdaging

We weten dat we onze doelen scherp gesteld hebben en we weten nog niet volledig hoe we ze zullen halen. Bedenk dat er jaarlijks wereldwijd zo’n 50 miljoen ton e-waste geproduceerd wordt en dat daarvan minder dan 20% duurzaam gerecycled wordt. Zelf zijn we volop onze berekeningen aan het maken maar de vernoemde cijfers tonen aan dat we er nog niet zijn, maar dat we blaken van ambitie.

We zullen ingenieus en innovatief te werk moeten gaan en ook de nodige investeringen zullen niet ontbreken. Wendbaarheid zal nodig zijn want de komende 10 jaar zullen de inzichten wijzigen, materialen veranderen en nieuwe technologieën zullen geboren worden.

Gelukkig zijn we bij de ‘change makers’ in de IT-sector. Zo vermelden de auteurs Peter Lacy, Jessica Long en Wesley Spindler, Dell Technologies als een goed voorbeeld in hun boek ‘The Circular Economy Handbook – Realizing the Circular Advantage’. Ze hebben het onder andere over ons PC-as-a-service concept als hoeksteen van een circulaire economie die ook rendabel is. Vermits ook Europa inzet op Product-As-A-Service concepten in haar nieuwste circulaire economieplan, willen we als Dell Technologies zeker verder gaan op de ingeslagen weg en de circulaire economie een boost te geven. Het doel is duidelijk, de weg ernaar toe nog niet altijd.

Meer over de plannen van Dell in de circulaire economie

(Foto: Dell Technologies)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.