renovatie bouwschil

Een integrale energie-aanpak voor Vlaanderen: van crisis naar kansen

De defossilizering van industrie en maatschappij is essentieel om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarvoor is een radicale omslag nodig: van energiesystemen op basis van fossiele brandstoffen naar CO2-neutrale energiesystemen. Die transitie kan alleen slagen als ze betaalbaar blijft en voorziet in flexibiliteit.

De Vlaamse Speerpuntcluster Flux50 kaart betaalbaarheid en bevoorradinsgzekerheid aan als cruciale factoren in de komende jaren om de energietransitie waar te maken. Innovatie zal hierbij als drijvende kracht werken.

Mattheus-effect

In het verleden kampten veel initiatieven voor hernieuwbare energie en energiebesparende renovatiewerken met het ‘Mattheus-effect’. Sociale klassen met genoeg financieel kapitaal om zelfstandig de nodige investeringen te doen vonden makkelijk de weg naar subsidies terwijl minder kapitaalkrachtige klassen achterbleven. Daardoor verkeert een groot deel van het Vlaamse woningbestand energetisch in slechte staat. De laatste jaren kwam hier verandering in dankzij veelal lokale initiatieven. Ook op Europees niveau spreekt men tegenwoordig van ‘a just transition’: de overgang naar een klimaatneutrale economie dient op een eerlijke manier te verlopen, waarbij niemand wordt achtergelaten.

Dit is een +artikel voor onze abonnementhouders.

GENIET VAN MEER KENNIS

NEEM EEN JAARABONNEMENT ECOTIPS

30 DAGEN GRATIS LEZENABONNEER JE HIER

Heb je al een abonnement?
Log dan hier in!

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.