plasma
Foto's Universiteit Antwerpen

Elektrificatie Instituut wil industriële processen duurzaam maken

In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. De industrie boekte al de nodige vooruitgang, maar vandaag draait de (petro)chemische industrie nog voor 90 procent op fossiele brandstoffen. Elektrificatie biedt hier een oplossing, schrijft de Universiteit van Antwerpen in een persbericht. Met de oprichting van het Elektrificatie Instituut bundelen wetenschappers van UAntwerpen de krachten met één doel voor ogen: processen duurzaam maken, zodat fossiele brandstoffen overbodig worden in de industrie.

“De industrie moet een manier vinden om processen te laten draaien op elektriciteit”, zegt Quinten Van Avondt, business director van het nieuwe Elektrificatie Instituut van de Universiteit Antwerpen. “Alleen zo wordt het mogelijk om net zero, om klimaatneutraliteit te realiseren. Er moet dus werk gemaakt worden van kostenefficiënte elektrificatieroutes.”

Drie technologieën

Er worden al elektrificatietechnieken getest in labs wereldwijd. De komende jaren moeten die opgeschaald worden naar industrieel gebruik. Van Avondt: “De wetenschap is het er over eens dat elektrochemie, plasmachemie en resistive/inductive heating de technologieën zijn die chemische processen duurzaam zullen gaan maken. De Universiteit Antwerpen beschikt over unieke expertise rond elk van deze drie elektrificatieroutes.”

Quinten Van Avondt (UAntwerpen)

Professor Annemie Bogaerts is een wereldautoriteit in het domein van de plasmatechnologie. Elektrochemische ingenieurstechnieken zijn dan weer de speeltuin van professor Tom Breugelmans . Professor Patrice Perreault is expert in het verminderen en hergebruiken van de CO2-uitstoot in industriële processen. “Die drie technologieën zijn essentieel om de chemische industrie te helpen de klimaatdoelstellingen te halen”, legt Annemie Bogaerts uit. “Met de spin-offs D-CRBN en Oxylum werden de voorbije jaren al belangrijke eerste stappen gezet om die technologieën op te schalen en in de praktijk toe te passen.”

Eerste en enige in België

“We bundelen nu onze krachten in het nieuwe Elektrificatie Instituut, een instituut dat meer dan 100 onderzoekers zal tellen”, gaat Tom Breugelmans verder. “De vraagstukken die we behandelen, zijn erg complex. Maar wij blinken uit in het uitdenken van concrete oplossingen. Onze technologieën zijn complementair aan elkaar.” Professor Perreault vult aan: “Het Elektrificatie Instituut zal ervoor zorgen dat meer innovaties sneller en beter zullen doorstromen naar valorisatie. We gaan intensief samenwerken met internationale onderzoekspartners, met de industrie en met organisaties zoals Catalisti, de Vlaamse Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen.”

Significante bijdrage

Wim Michiels, voorzitter van essenscia Vlaanderen en CEO van Proviron, wijst erop dat de chemiesector al forse inspanningen heeft geleverd voor minder uitstoot en meer energie-efficiëntie. “Bedrijven zijn volop bezig met de transitie naar klimaatneutraliteit en circulariteit. Om de doelstellingen van de Green Deal te halen, hebben we een veelvoud aan technologieën en energie-innovaties nodig. Daarbij zal de elektrificatie van productieprocessen wellicht een van de belangrijkste oplossingen vormen. Dit gezamenlijk initiatief kan een significante bijdrage leveren aan een succesvolle industriële transitie.”

Geavanceerde reactortechnologie

lees ook

‘Meer investeringen en verenigde inspanning nodig om klimaatdoelstellingen te halen’

Het Elektrificatie Instituut wil een belangrijke rol gaan spelen in het ‘Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie’, dat recent gelanceerd werd door de Vlaamse regering en vier industriefederaties. BlueApp, het gebouw van UAntwerpen op Petroleum Zuid, wordt de thuisbasis van het instituut. Start-ups, ondernemers, industrie en onderzoekers komen er samen om technologieën te ontwikkelen, op te schalen en te demonstreren, met financiële steun van de Vlaamse overheid (EFRO) en de Europese Unie (RRF). De grootste geïntegreerde chemiecluster in Europa en de aanwezigheid van toptalent zijn belangrijke troeven voor het instituut, het eerste en enige in zijn soort in België.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.