elektrische auto EV rijden

Elektrisch rijden: geïntegreerde visie en meer snelheid nodig bij de uitrol

In Autoworld Brussel vond deze week de On thE-MOVE Summit plaats, het eerste grote congres rond elektrische mobiliteit. Elektrische voertuigen (EV’s) zijn bezig aan de finale doorbraak, maar EV-rijden vergt bijkomende investeringen.

De summit telde ruim 300 deelnemers, 2 live keynote speeches van ministers Van Peteghem en Gilkinet, 2 live keynotes van de CEO’s van Elia en D’Ieteren en talloze experten als spreker in de breakout sessions.

Geïntegreerde aanpak

Het congres is een gezamenlijk initiatief van de EV-sector, de sector van de installatiebedrijven en de sector van de hernieuwbare energie. Niet toevallig want de uitrol van elektrisch rijden en hernieuwbare energie gaan hand in hand. Een geïntegreerde aanpak is dan ook noodzakelijk.

Alle vooruitzichten – zowel Belgische, Europese als internationale – zijn unaniem: de verkoop van elektrische wagens zal de komende jaren spectaculair stijgen. Tegen 2030 zou zo’n tweederde van de in België verkochte nieuwe voertuigen elektrisch zijn

Wie een EV gebruikt, heeft er alle belang bij om hernieuwbare energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen, te gebruiken bij het laden. Bedrijven die hun vloot elektrificeren, zullen simultaan investeren in groene stroomproductie om de voorziening van hun laadinfrastructuur in handen te nemen.

Meer publieke laadinfrastructuur nodig

Omgekeerd is het een no-brainer voor wie zelf hernieuwbare energie produceert om te investeren in eigen laadinfrastructuur. Een kwestie van het rendement van de productie-installatie te optimaliseren en de installatie mogelijk nog uit te breiden. Daarnaast is er dringend nood aan meer publieke laadinfrastructuur.

Vandaag telt ons land 18.358 (semi)-publieke laadpalen, op 6.821 locaties. 80 procent daarvan is te vinden in Vlaanderen. Er is dus nood aan meer publieke aanbestedingen in de drie gewesten om de doelstellingen te halen. Wallonië en Brussel hinken achterop en moeten een inhaalbeweging maken.

Investeringen gevraagd

EV Belgium, ODE Vlaanderen, Techlink en Edora vragen ook een investeringsplan van alle distributienetbeheerders en de transportnetbeheerder om de massale uitrol van EV’s mogelijk te maken. Tegelijk vragen de organisaties een concreet plan om commerciële flexibiliteit maximaal te ondersteunen. Een combinatie van beide – investeren en commerciële flexibiliteit – is noodzakelijk omdat er ook massaal wordt overgeschakeld op warmtepompen en er heel wat extra PV-installaties bijkomen. Belangrijk aandachtspunt: de permanente opleiding en bijscholing van de installateurs die deze werken gaan realiseren in de praktijk.

Actieve sturing

Slim gebruikte en gestuurde EV’s en warmtepompen integreren meer hernieuwbare energie in het elektriciteitssysteem. Ze geven netbeheerders de kans om netinvesteringen op een efficiënte manier te plannen, en laten de consument toe actief deel te nemen aan de energiemarkt. Dit kan door op momenten met te veel productie van zon of wind elektrische voertuigen op te laden, en bij tekorten via ‘vehicle to grid’-laden elektriciteit terug op het net te zetten. Dit vereist echter een actieve sturing, die alleen mogelijk is als de laadinfrastructuur intelligent is én als de netbeheerders hun marktmodellen hierop aanpassen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.