Elia en Amprion werken samen voor bouw tweede Duits-Belgische interconnector

De Duitse transmissienetbeheerder Amprion en zijn Belgische tegenhanger Elia hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend voor de bouw van een tweede grensoverschrijdende interconnector. Die helpt beide landen om aan hun toekomstige energiebehoeften te voldoen

Een interconnector maakt de verbinding tussen verschillende elektriciteitsnetwerken mogelijk waardoor er onderling energie kan uitgewisseld worden. De overeenkomst is de eerste stap in een lang proces. Elia en Amprion gaan nu onderzoeken welke configuratie en technologie het meest geschikt zijn. Medio 2024 wordt er een conceptnota gepubliceerd die als basis zal dienen voor het verdere ontwerp en de ontwikkeling van het project.

De uiteindelijke investeringsbeslissing hangt af van verschillende criteria. Zo moet het project bijdragen tot de integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energiesystemen van beide landen, hun bevoorradingszekerheid versterken en een positief effect hebben op de Europese elektriciteitsmarkt. De interconnector zal ten vroegste pas na 2037 in dienst genomen worden: vooraleer de interconnector optimaal geïntegreerd kan worden in het systeem, moeten eerst de binnenlandse netwerken versterkt worden.

lees ook

Elia organiseert eerste Academic Board in samenwerking met Belgische universiteiten

Koolstofvrij energiesysteem

Hendrik Neumann, CTO van Amprion: “Elia en Amprion willen samen het Europese energiesysteem koolstofvrij maken, de bevoorradingszekerheid versterken en het systeem stabieler maken. Elektrificatie is van essentieel belang voor de decarbonisering van het energiesysteem. We weten dat de Europese vraag naar elektriciteit aanzienlijk zal toenemen in het klimaatneutrale energiesysteem. Om aan deze groeiende vraag te voldoen, moeten we grote hoeveelheden hernieuwbare energie in het systeem kunnen integreren en transporteren naar gebieden waar ze nodig zijn.”

“De uitwisseling van energie tussen Europese landen is dus bijzonder belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom moeten we de capaciteit voor de uitwisseling van elektriciteit tussen België, Duitsland en de rest van Europa vergroten. De bouw van een tweede Duits-Belgische interconnector is een belangrijke stap in de realisatie van die doelstellingen.”

De eerste Belgisch-Duitse interconnector (ALEGrO) werd in november 2020 in dienst genomen en is een essentiële schakel in de uitbouw van een geïntegreerd Europees elektriciteitsnet. Sinds de opstart kon al zowat 10 TWh elektriciteit uitgewisseld worden tussen België en Duitsland. In 2022 was ALEGrO 98 procent van de tijd beschikbaar en transporteerde de interconnector 5 TWh elektriciteit tussen de twee landen. Op jaarbasis ging 63 procent van de tijd de elektriciteit richting België en 37 procent richting Duitsland.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.