Space,Satellite,Orbiting,The,Earth.,Elements,Of,This,Image,Furnished

Energie opwekken in de ruimte: zijn dit de energiecentrales van de toekomst?

Naar verwachting zal de wereldwijde vraag naar energie vóór 2050 met 47% groeien. Ruimte-energie kan helpen om aan deze sterk groeiende vraag naar energie te voldoen. 

De laatste jaren ontstonden talloze innovatieve projecten om energie op te wekken vanuit hernieuwbare bronnen. Een steeds groter aandeel van onze elektriciteit wordt opgewekt door windmolens en zonnepanelen, terwijl we hard ons best doen om steeds minder fossiele brandstoffen aan te spreken. 

Een innovatieve manier om energie op te wekken die wat minder algemeen bekend is, is het plaatsen van zonnepanelen in de ruimte. Het concept is niet nieuw, maar dankzij de technologische vooruitgang die recent is geboekt (zoals de ontwikkeling van ultralichte zonnepanelen) is het plan een stuk reëler geworden. 

Zonnepanelen in de ruimte, hoe werkt dat precies?

Ruimtecentrales bieden een duurzame manier om energie op te wekken. Het idee werkt hetzelfde als de zonnepanelen die we kennen, maar in plaats van op een dak of veld, vindt het hele proces plaats in de ruimte. 

Naast de zonnepanelen, worden er ook spiegels en reflectoren in de ruimte geplaatst om de zonnestralen te sturen. Zo kan er constant zonne-energie opgewekt worden, ongeacht de tijd van het jaar of het weer. 

lees ook

Zonnepanelen in de ruimte, wel of geen goed idee?

De positieve impact van zonnecentrales in de ruimte

Het belangrijkste voordeel van space based-energie is dat er continu elektriciteit kan worden opgewekt. Een ruimtecentrale kan de hele dag door werken en is niet afhankelijk van de tijd en het weer. 

Nog een voordeel van deze innovatieve vorm van energiewinning, is dat het geen CO2-uitstoot met zich meebrengt. Het voorkomt dus dat we extra schade aanrichten aan onze planeet. Bovendien kost het geen ruimte op aarde, waardoor het niet in de weg staat om nieuwe woningen te bouwen of natuurgebieden te behouden. 

Wanneer gaat de eerste zonne-energiecentrale de ruimte in?

Om space based-energie werkelijkheid te maken, moeten we wereldwijd nog veel vooruitgang boeken. Bovendien brengt het project hoge kosten met zich mee. Toch ziet het ernaar uit dat deze vorm van energie opwekken ernaar komen. Verschillende landen zijn al in gesprek over de investeringen. Zo is de regering van het Verenigd Koninkrijk in gesprek om een energiecentrale in de ruimte te bouwen. Dit project, waarvoor een investering van 16 miljard pond nodig is, is een onderdeel van het doel om tegen 2050 netto nul broeikasgassen meer uit te stoten. 

Aan de andere kant van de wereld heeft China de technologie al getest. Het land wil tegen 2028 een eerste zonne-energiecentrale in de ruimte hebben. Japan heeft de ambities nog iets hoger gelegd. Het plan wil tegen 2025 een zonne-energiecentrale in de ruimte hebben die energie via een satelliet terugstuurt naar de aarde. Ook in de VS wordt er gewerkt aan het opwekken van energie vanuit de ruimte. Om de benodigde technologie te ontwikkelen, werkt Northrop Grumman samen met het onderzoekslaboratorium met de Amerikaanse luchtmacht.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.