EU verplicht beter landgebruik, ook in België

Tegen 2030 moeten de EU lidstaten 310 miljoen ton netto CO2-equivalent uit LULUCF-sectoren verwijderen – LULUCF staat voor Land Use, Land Use Change and Forestry. Er moet dus doordachter omgesprongen worden met bodems, bos en landgebruik. België moet 1,35 megaton CO2 uit de atmosfeer zien te houden.

De sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (Land Use, Land Use Change and Forestry of kortweg LULUCF) omvat het gebruik van bodems, bomen, planten en hout. Landgebruik speelt een rol bij zowel de uitstoot als de absorptie van CO2.

Reservoirs monitoren

De EU streeft ernaar om tegen 2030 310 miljoen ton netto CO2-equivalent uit LULUCF-sectoren te verwijderen, dat is 15 procent meer dan vandaag. Elke lidstaat kreeg daarbij zijn eigen objectieven toegewezen. Voor België gaat het om 1,35 megaton CO2.

Volgens EU-commissaris Frans Timmermans zal de LULUCF-deal een nauwkeurigere monitoring van de ‘carbon sinks’ in de bossen in Europa mogelijk maken en ze terug doen aangroeien. ‘Carbon sinks’ – koolstofreservoirs die meer CO2 opslaan dan uitstoten – in de vorm van bossen namen de afgelopen jaren in bijna elk EU-land af, het resultaat van de toegenomen oogst van hout als brandstof.

Te jong gekapt

De deal over de LULUCF-verordening komt op het moment dat de koolstofreservoirs in Finland, Zweden en Estland, de drie meest beboste landen van de EU, afnemen. De boskap in Zweden bijvoorbeeld liep in 2021 op tot ongeziene niveaus. Bovendien worden – net als in Finland – bomen te jong gekapt, vóór de vitale groeifase waarin ze aanzienlijke hoeveelheden koolstofdioxide absorberen De houtkap intomen kan samen met het herstel van wetlands en het vermijden van kaalslag het tij keren.

In Estland verruilden, net als in Finland, de bossen hun rol van koolstofreservoir naar koolstofbron, oftewel een bron van CO2-uitstoot. De oorzaak: extreme houtkap – zelfs in beschermde wouden – waarmee het land ingaat op de enorme vraag naar houtpellets. Estland is na Letland de grootste exporteur van houtpellets in Europa.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.