Duurzaamheid regels
Eco friendly law, politics and eco balance concept. 3d rendering of scale icon on fresh spring meadow with blue sky in background. - Bron: Shutterstock

Europa breidt ecodesign-regels uit met een plan voor digitale productpaspoorten

De Europese Unie heeft een nieuw pakket aan duurzame wetsvoorstellen aangekondigd die bestaande Ecodesign regels uitbreiden. Het gaat met name regels die een langere levensloop van producten aanmoedigen en zo zorgen voor een betere energie-efficiëntie. 

European Green Deal is het overkoepelende project waaronder de nieuwe wetsvoorstellen vallen. Met dit plan streeft Europa ernaar om het continent tegen 2050 volledig klimaatneutraal te maken. Om dit mogelijk te maken, is er een circulaire economie nodig waarin producten langer meegaan en gemakkelijk te recycleren zijn. 

De nieuwe voorstellen rondom de European Green Deal – waaronder productpaspoorten, zijn onderdeel van een algemener streven om producten duurzamer te maken volgens de Regulation on Ecodesign for Sustainable Products (oftewel: ESPR). Deze regulering is bedoeld om producten duurzamer, betrouwbaarder, beter te hergebruiken, beter te upgraden, beter te repareren, gemakkelijker te onderhouden en gemakkelijker te recycleren maken. De regels gelden voor alle soorten producten, van textiel tot aan mobiele telefoons. 

Op dit moment werkt de EU vooral aan een overkoepelend raamwerk van duurzaamheidsregels voor producten. Uiteindelijk kunnen er echter verschillende regels gaan gelden voor verschillende productsoorten. In sommige gevallen moet er bijvoorbeeld een afweging worden gemaakt met energie-efficiëntie bij de productie en hoe lang het product mee gaat. 

In een voorbeeld aan ecodesign-regels die mogelijk gaan gelden voor verschillende soorten producten zien we regels gericht op:

  • Het verminderen van afval (waaronder verpakkingsafval)
  • Een minimale hoeveelheid gerecycleerde materialen die gebruikt moet worden om een product te maken
  • Het gemak om een product uit elkaar te halen, opnieuw te maken of te recycleren

Digital Product Passports op komst

Als onderdeel van de vernieuwde regels rondom ecodesign komt de EU met Digital Product Passports. Deze productpaspoorten zijn bedoeld om data op te slaan, waardoor producten beter te traceren, repareren en recycleren zijn. Een ander doel van deze productpaspoorten is om consumenten meer informatie te geven over de milieu-impact van hun aankoop. Productpaspoorten worden de norm voor alle producten die onder de ESPR-regels vallen. 

Hoe de productpaspoorten precies gaan werken, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk wordt er gebruik gemaakt van een QR code die je kunt scannen om de duurzaamheidsdata van het product te bekijken. 

Volgens de EU kan de productinformatie in productpaspoorten de vorm krijgen van een score tussen de A en G. Hierdoor is het gemakkelijk om verschillende producten met elkaar te vergelijken. Dit gaat op een vergelijkbare manier werken als het huidige energielabel van apparaten. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.