Chinese_Europese_vlaggen

Europa start onderzoek naar Chinese subsidies voor elektrische voertuigen

De Europese Commissie is woensdag formeel gestart met een antisubsidieonderzoek naar de invoer van elektrische auto’s uit China. De commissie zal in eerste instantie onderzoeken of de waardeketens voor elektrische voertuigen in China profiteren van illegale subsidiëring. Tegelijk zal onderzocht worden of deze subsidiëring economische schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor producenten van elektrische auto’s in de Europese Unie.

Als uit het onderzoek blijkt dat er weldegelijk sprake is van illegale steun, dan zal de Europese Commissie bekijken wat de gevolgen zijn voor importeurs, gebruikers en consumenten van elektrische auto’s. Op basis van die bevindingen zal de commissie een standpunt innemen en eventuele sancties opleggen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde het onderzoek midden september aan, tijdens haar state of the union. Bij het onderzoek zullen strikte juridische procedures worden gevolgd die in overeenstemming zijn met de EU- en WTO-regels, zodat alle betrokken partijen, dus ook de Chinese overheid en ondernemingen/exporteurs, hun opmerkingen, bewijsmateriaal en argumenten kunnen indienen.

‘Doortastend optreden’

“De sector elektrische voertuigen biedt een enorm potentieel voor het toekomstige concurrentievermogen van Europa en voor groen industrieel leiderschap”, aldus Ursula von der Leyen. “De autosector en aanverwante bedrijfstakken in de EU investeren en innoveren al om dit potentieel ten volle te benutten. Zodra we bewijzen vinden dat hun inspanningen worden belemmerd door marktverstoringen en oneerlijke concurrentie, zullen wij doortastend optreden. Wij zullen daarbij de EU-regels en onze internationale verplichtingen volledig in acht nemen, want Europa houdt zich aan de regels, zowel binnen zijn eigen grenzen als wereldwijd. Dit antisubsidieonderzoek zal grondig en eerlijk zijn, en uitgaan van de feiten.”

lees ook

Europese batterij-producenten trekken aan alarmbel

De Commissie heeft dit onderzoek op eigen initiatief geopend, nadat zij voldoende bewijs had verzameld dat de recente toename van de laaggeprijsde en gesubsidieerde invoer van elektrische voertuigen uit China in de EU een economische bedreiging vormde voor de Europese sector. Hoewel er geen formele klacht vanuit de sector kwam, zal die toch moeten meewerken aan het onderzoek. In aanloop naar de start van het onderzoek had de commissie al een overleg met de Chinese overheden. Het onderzoek loopt maximaal 13 maanden. Als de commissie het nodig vindt, kunnen al vanaf juli volgend jaar voorlopige maatregelen worden opgelegd.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.