geld bank wereld
Beeld: Shutterstock

Federale overheid verduurzaamt beleggingsfonds pensioengeld

De federale overheid zal binnenkort het aanvullende pensioen voor de niet-vastbenoemde ambtenaren niet meer beleggen in de fossiele energiesector. Dat schrijft persbureau Belga naar aanleiding van een bericht van minister Petra De Sutter (Groen).

De ruim 27.000 federale niet-vastbenoemde ambtenaren hebben recht op een aanvullend pensioen. Van die zogenaamde tweede pijler, goed voor 102 miljoen euro, investeert de overheid de premies in een investeringsfonds. Vanaf nu zal dat fonds niet meer beleggen in bedrijven die actief zijn in de fossiele energiesector, zoals oliebedrijven. Volgens federaal minister van Ambtenarenzaken De Sutter en minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) werd een klein deel van de middelen belegd in dergelijke, klimaatschadelijke bedrijven.

lees ook

Grootbanken investeren veel meer in fossiele brandstoffen dan in groene energie

Fiscale hervormingen

Minister De Sutter liet weten dat haar collega minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), bekijkt welke stappen kunnen worden genomen om de tweede en derde pensioenpijler van gewone werknemers te verduurzamen. Hij doet dat in het kader van zijn fiscale hervormingen. In totaal gaat het om ongeveer 150 miljard euro. “Het aanvullend pensioen en het pensioensparen van werknemers in ons land zijn alles samen goed voor een gigantisch bedrag. Als dat geld niet naar de grote vervuilers gaat, winnen ons milieu en onze gezondheid”, aldus minister De Sutter.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.