Fluxys en Advario willen samen invoerterminal voor groene ammoniak ontwikkelen in Port of Antwerp-Bruges

Fluxys, Advario Stolthaven Antwerp en Advario Gas Terminal onderzoeken de haalbaarheid van een invoerterminal voor groene ammoniak in Port of Antwerp-Bruges. De nieuwe terminal speelt in op de toenemende behoefte aan invoer en opslag van groene energie en grondstoffen. Bovendien speelt ammoniak een sleutelrol in de decarbonisering van Europa.

Door hun sterktes en expertise te combineren, willen Fluxys, Advario Stolthaven Antwerp en Advario Gas Terminal de optimale oplossing voor terminalling van ammoniak ontwikkelen voor Noordwest-Europa. Ze mikken op 2027 om de terminal operationeel te hebben. Fluxys en de terminals van Advario zijn in contact met grote industriële operatoren en energieleveranciers om hun project voor te stellen.

De toekomstige terminal moet multimodale uitzend- en opslagoplossingen voor ammoniak aanreiken – voor trein, vrachtwagen, schip en ammoniakleidingen die zijn aangesloten op lokale industriesites. Er is ook sprake van een eventuele installatie om ammoniak terug om te zetten in waterstof. Het is ook de bedoeling om de terminal aan te sluiten op het waterstofnet met open toegang van Fluxys om heel Noordwest-Europa te bevoorraden.

Europese draaischijf

Decarboniseringsinfrastructuur aanbieden en van België een Europese draaischijf maken voor de in- en uitvoer van essentiële molecules voor de koolstofneutrale economie, komt de waterstofstrategie en het REPowerEU-plan van de EU ten goede. Het REPowerEU-plan mikt voor groene waterstof tegen 2030 op een verbruik van 20 miljoen ton, waarvan één vijfde door middel van de invoer van ammoniak.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: Door onze expertise te combineren kunnen we de ontwikkeling van sleuteloplossingen voor de invoer van koolstofarme energie en grondstoffen versnellen. Fluxys wil een motor van de decarbonisering zijn en dit is een vlaggenschipproject om te helpen de infrastructuur te bouwen voor de noodzakelijke molecules voor een koolstofneutrale samenleving.”

“Port of Antwerp-Bruges is klaar om duurzame molecules te ontvangen. Aangezien ammoniak een van de efficiëntste waterstofdragers is, zal de molecule een cruciale rol spelen in de energietransitie”, aldus Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges. 

Waarom groene ammoniak ?

Ammoniak is een sleutelelement in de decarbonisering van Europa. De invoer is een efficiënte manier om grote hoeveelheden groene energie en grondstoffen over te brengen van overzeese gebieden. De overvloed aan zonne- en windenergie kan daar gebruikt worden om waterstof (H2) te maken. Die kan vervolgens gecombineerd worden met stikstof (N2) uit de lucht om ammoniak te produceren.

Ammoniak is een koolstofvrije molecule die door zijn hogere energiedichtheid veel efficiënter en goedkoper is dan waterstof om in grote volumes op te slaan en te vervoeren.

In de haven van bestemming kan de ammoniak worden gebruikt als grondstof in de productie van bijvoorbeeld meststof, waardoor de molecule bijdraagt aan de wereldwijde voedselbevoorrading en een sleutelrol speelt in onze dagelijkse levens.

Ammoniak kan ook rechtstreeks als duurzame brandstof worden gebruikt in de scheepvaart. Bovendien kan de molecule terug worden omgezet in groene waterstof, die op haar beurt turbines, brandstofcellen en motoren kan aandrijven – allemaal zonder rechtstreekse CO2-uitstoot.

Kortom: ammoniak zal helpen industriële processen kostenefficiënt te decarboniseren. Als duurzame energiebron kan de molecule Europa helpen om haar energiebevoorrading te diversifiëren en haar CO2-uitstoot te verlagen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.