VDK bank

Fossielvrij sparen de norm voor vdk bank

Vdk bank ondertekent de oproep naar een ‘Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty’. “Fossielvrij sparen moet de norm worden in België.”

Op de klimaattop in Dubai staat de uitfasering van fossiele brandstoffen hoog op de agenda. Ook de financiële sector heeft hier een grote rol in te spelen. De omgang met fossiele brandstoffen door de banken in ons land kan duidelijk beter, zo bleek al uit een recent onderzoek van de ngo FairFin. 

“Uit dat onderzoek bij ruim 1.100 Belgen blijkt dat slechts 10 procent het goed vindt dat banken investeren in bedrijven die veel CO2 uitstoten”, aldus Wouter Van Besien, coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij vdk bank. De bank zelf heeft die uitstap uit fossiele brandstoffen al gedaan. Ook voor de beleggingsfondsen die ze aanbiedt, zijn de criteria helder: geen fossiele energiebedrijven.

Strikte normen

Ook om hun klanten te behouden, moeten banken extra klimaat- en milieu-inspanningen leveren, wijst recent onderzoek in opdracht van vdk bank aan. 20 procent zegt al van bank veranderd te zijn (onder meer) omdat ze de duurzaamheidsinspanningen te mager vinden. Eén op de vijf landgenoten (21%) is van plan om van bank te veranderen als die onvoldoende inspanningen levert op het vlak van duurzaamheid. Slechts 10 procent van de Belgen vindt het goed dat zijn/haar bank investeert in CO2-intensieve bedrijven. 

“Vandaag adviseren we nog enkel over fondsen die het Towards Sustainability label hebben”, zegt Wouter Van Besien van vdk bank. “Dat is een onafhankelijk label onder toezicht van het Central Labelling Agency (CLA). Het houdt onder meer in dat een fonds duidelijke inhoudelijke vereisten stelt aan de bedrijven waarin het investeert, zoals het toepassen van de internationale arbeidsverdragen, het rekening houden met mensenrechten, respect voor het milieu, uitsluiting van wapens, enz.”

“Maar voor fossiele brandstoffen zijn we extra strikt. Onze fondsen mogen niet investeren in de extractie van fossiele brandstoffen of het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.