Google schakelt groene back-upbatterijen in voor Belgische datacenters

Google kondigt vandaag aan dat zijn eerste systeem met batterijen als back-up voor datacenters volledig operationeel is. Het grootschalige project, een Belgische wereldprimeur wordt volledig aangedreven door groene energie. Het prototype, dat sinds 2020 wordt getest in het datacenter van Saint-Ghislain, zorgt ervoor dat Google zijn infrastructuren kan laten draaien bij stroomuitval of wanneer er een tekort is aan groene energie. Nu de nieuwe innovatieve installatie in gebruik wordt genomen, wil Google de back-upbatterijen ook uitbreiden naar datacenters in andere landen. 

Dankzij de grootschalige batterijen kan Google zijn oorspronkelijke dieselgeneratoren vervangen. Die werden gebruikt om de stroomvoorziening naar de datacenters op peil te houden in geval van een panne. De noodvoorziening produceerde in een paar seconden enkele miljoenen watts elektriciteit om te voorkomen dat de activiteiten in het datacenter onderbroken zouden worden. Google beschikt nu over een milieuvriendelijker alternatief om internetverbindingen in stand te houden en gegevens op elk moment toegankelijk te houden.

Wereldwijde primeur voor België

In lijn met Googles ambities om tegen 2030 volledig koolstofvrij te opereren, startte het bedrijf in 2020 met zijn groenebatterijproject. Google koos voor het datacenter in Saint-Ghislain, in Bergen, om het unieke prototype uit te rollen.

Maud Texier, Head of Energy Development bij Google, licht toe: “De keuze om onze onderzoeken in het Belgische datacenter uit te voeren, was voor de hand liggend. Het team lag al aan de basis van verschillende gelijkaardige initiatieven om ons energieverbruik te verbeteren. Ons datacenter in Saint-Ghislain ontving ook de prijs voor de gedragscode van de Europese Commissie voor zijn energie-efficiëntie in de afgelopen tien jaar. De site is een van onze centers met het grootste aantal installaties voor hernieuwbare energie, met 10.000 zonnepanelen op het terrein. Het staat vast dat de regio van Bergen een vruchtbare bodem is voor dit innovatieve project.”

24/7 groene energie

Dankzij de nieuwe batterij-installatie kon Google de infrastructuur van zijn datacenter vernieuwen, zodat het niet langer afhankelijk was van benzinegeneratoren waarvoor diesel nodig was. Naast de bezorgdheid over de opslag van brandstof, zorgde het verbruik ervan ook voor CO2-uitstoot. De generatoren werden enkel gebruikt in het geval van een elektriciteitspanne.

De nieuwe batterijen op de site van Saint-Ghislain slaan alleen groene energie op. Deze elektriciteitsreserve is afkomstig van de zonnepanelen en windturbines van het datacenter tijdens periodes van overproductie van hernieuwbare energie. Het systeem geeft deze energie vervolgens vrij op de momenten van de dag waarop er onvoldoende productie in real time is. Bovendien dienen de batterijen ook als stroomvoorziening voor de elektriciteitsnetten van omliggende structuren buiten het datacenter. Die vooruitgang werd mogelijk gemaakt door partnerschappen met energiespelers als Centrica en Fluence.

Maud Texier voegt hieraan toe: “Nu ons Belgische team deze nieuwe energiebron op punt heeft gesteld, kunnen we hem uitbreiden naar andere sites over de hele wereld. Wij schatten dat dieselgeneratoren in de hele datacenterindustrie aan de oorsprong liggen van meer dan 20 gigawatt opgewekte energie. Dat is het equivalent van het vermogen van bijvoorbeeld 62,5 miljard panelen of 7.280 windturbines.”

Groene energie in Europa en Latijns-Amerika

Naast zijn batterijsysteem voor datacenters in België, kondigt Google vandaag ook drie belangrijke initiatieven op het gebied van koolstofvrije energie aan. Ten eerste heeft Google een zonne-energieproject opgezet in de Rødby Fjord in Denemarken. De nieuwe installaties zullen 54,4 MW toevoegen aan de 100 MW die al in gebruik is in het datacenter van Google in Fredericia.

In Finland heeft Google een partnerschap gesloten met lmatar om ongeveer 60% te kopen van de 211 MW die wordt opgewekt in Piiparinmäki, het grootste windmolenpark van het land. Het windmolenpark is nu volledig operationeel om onder meer het datacenter van Google in Hamina van stroom te voorzien. Googles betrokkenheid bij de vroege stadia van de bouw van het windmolenpark was een van de drijvende krachten achter het project. De geschatte jaarproductie in Piiparinmäki is voldoende om het jaarlijkse verbruik van ongeveer 36.000 huishoudens in Finland te dekken. Bovendien zal de energie die Google niet gebruikt ook andere consumenten en zakelijke klanten helpen om zich van koolstofvrije energie te voorzien.

Ten slotte heeft Google ook een gecombineerd zonne- en windenergiesysteem geïnstalleerd in Quilicura, Chili. De nieuwe infrastructuur zal 110 MW aan schone energie produceren voor het eerste datacenter van Google in Latijns-Amerika. De site zal zo in eerste instantie voor 80% op hernieuwbare energie kunnen draaien.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.