Drie keer meer investeringen nodig in groene energie om planeet leefbDrie keer meer investeringen nodig in groene energie om planeet leefbaar te houden aar te houden

Groene energie zorgt voor extra jobs

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) stijgt de wereldwijde werkgelegenheid in energie tot boven pre-covid-niveaus. Vooral groene energie zorgt daarvoor, zo stelt het agentschap in zijn allereerste rapport terzake.

De eerste editie van het voortaan jaarlijkse World Energy Employment Report brengt de werkgelegenheid in de energiesector in kaart. Het rapport biedt inzicht in de werkgerelateerde effecten van de transitie naar schone energie en in de verschuivingen in de energieketens na de Russische invasie van Oekraïne.

“Landen over de hele wereld proberen door de huidige crisis de groei van schone energie-industrieën van eigen bodem te versnellen. De regio’s die deze stap zetten, zullen een enorme groei in banen zien”, zegt IEA Executive Director Fatih Birol.

Het aantal energiebanen wereldwijd steeg tot boven het pre-pandemische niveau van meer dan 65 miljoen mensen, of ongeveer 2% van de totale beroepsbevolking. De groei is te danken aan de extra jobs in schone energiesectoren. De olie- en gassector daarentegen zag tijdens de pandemie zijn werkgelegenheid enorm dalen en is daarvan nog niet hersteld.

Meer dan de helft

Schone energie neemt nu meer dan 50 procent in van de werkgelegenheid in energie. Bijna tweederde van de werknemers is betrokken bij de bouw van nieuwe projecten en de productie van technologieën voor schone energie. In de olie- en gassector is er ook een opleving van de werkgelegenheid dankzij de nieuwe infrastructuur voor vloeibaar aardgas (LNG).

De energiesector zal naar verwachting in 2022 de snelste werkgelegenheidsgroei van de afgelopen jaren zien. Volgens het IEA zal de werkgelegenheid voor schone energie blijven groeien en de afname van banen in fossiele brandstoffen compenseren.

Andere vaardigheden

Naar verwachtingen worden er tegen 2030 14 miljoen nieuwe banen voor schone energie gecreëerd, terwijl nog eens 16 miljoen werknemers zullen overstappen naar nieuwe functies gerelateerd aan schone energie.

Doordat nieuwe energiebanen mogelijk andere vaardigheden vragen moeten beleidsmakers zoveel mogelijk mensen via bijkomende opleiding de kans geven om te profiteren van de energietransitie.

Ongeveer 45 procent van de energiewerkers in de wereld heeft hooggeschoolde beroepen. In de economie in het algemeen is dat ongeveer 25 procent. Nog even meegeven dat de energiesector een mannelijke sector is – vrouwen zijn er met 16 procent werknemersaandeel ondervertegenwoordigd. Ter vergelijking: in de globale economie bedraagt het werknemersaandeel van vrouwen 39 procent.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.