groene waterstof

Groene waterstof op zee goedkoper en milieuvriendelijker

Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat de kosten om groene waterstof via elektrolyse op zee te fabriceren omlaag kunnen. Hoe? Door ter plaatse Ultra Puur Water te maken via membraandestillatie.

Een demonstratietype op Texel toonde aan dat ultra puur water gemaakt kan worden uit zeewater met vrijgekomen restwarmte bij elektrolyse van water (voor waterstofproductie). Jolanda van Medevoort, projectleider van dit onderzoek en onderzoeker binnen het programma Water Treatment & Technology: “Hiermee wordt de business case voor groene waterstof rooskleuriger. Dat is hard nodig, want op dit moment kan groene waterstof de concurrentie nog niet aan met de grijze waterstof met fossiele energie.”

Membraandestillatie

Het proces met membraandestillatie is bovendien milieuvriendelijker in vergelijking met de momenteel veelgebruikte toepassing van omgekeerde osmose. Membraandestillatie gebruikt veel minder elektrische energie omdat het de restwarmte benut van de electrolyzer. Het proces is ook milieuvriendelijker omdat er geen chemicaliën nodig zijn voor de voorbehandeling van zeewater. Bovendien wordt het zeewater nauwelijks zouter – in tegenstelling tot omgekeerde osmose. Daardoor wordt het onderwatermilieu niet aangetast. Ook belangrijk: er wordt geen drinkwater gebruikt voor dit proces. Het proces van membraandestillatie om zeer schoon water uit zeewater te produceren is op zich niet nieuw. Omdat het proces echter veel warmte en dus energie vergt, is het niet voor alle toepassingen de beste, economisch haalbare oplossing.

Extra water

Het belangrijkste resultaat: de onderzoekers bouwden een werkend systeem dat ze met de electrolyzer integreerden. Vervolgens demonstreerden ze het gecombineerde systeem op de kade van Seaport Texel. Economische troef: de geproduceerde hoeveelheid water. Ongeveer een derde daarvan wordt gebruikt voor waterstof productie. Twee derde van het geproduceerde water is beschikbaar voor overige doeleinden, in gebieden of periodes met waterschaarste, offshore maar ook voor drinkwater of industriële toepassingen. De volgende fase is om dit concept op grotere schaal (0,5-1 MW) op een offshore locatie te demonsteren.

Energie bufferen

Groene waterstof vormt een belangrijk onderdeel in de transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen. Het kan dienen als brandstof of chemische grondstof voor verschillende industriële processen. Bovendien is het een belangrijke oplossing om duurzame energie te bufferen op piekmomenten van zowel wind- als zonne-energie. Op zulke momenten kan windenergie op zee worden omgezet in waterstof. Bijkomend voordeel van productie van waterstof op zee is dat de bestaande gasleidinginfrastructuur waterstof naar land kan transporteren. Een goedkopere oplossing dan extra elektriciteitsleidingen aanleggen om de windenergie aan land te brengen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.