Grote bosplantactie op komst in Vlaanderen

HLN, Forest Fwd en Natuurpunt slaan de handen in elkaar om in november Het Grootste Bos van Vlaanderen te realiseren. Het opzet: 50 hectare of ongeveer de oppervlakte van 75 voetbalvelden bomen planten, verspreid over tien locaties in Vlaanderen.

“Vlaanderen heeft nood aan meer groen. Dat konden we vaststellen tijdens de coronacrisis. Ook met de extreme weersomstandigheden in het achterhoofd weet je dat actie hoognodig is. Op dat bewustzijn spelen we in met Het Grootste Bos van Vlaanderen”, zo luidt het bij de drie initiatiefnemers.

Bewustzijn creëren

Het project sluit aan bij de klimaatambities van de Vlaamse overheid. Die wil tegen 2024 4000 hectare extra bos realiseren. “Het klimaatprobleem is een probleem op wereldniveau. Ook al krijgen we vanuit Vlaanderen met zo’n grote bosactie het probleem niet opgelost, dan nog is het belangrijk dat we er alles aan doen om bewustzijn te blijven creëren en de handen samen uit de mouwen te steken.”  

Mensen verbinden

De actie draait om meer dan boompjes planten, stelt Geert Dewaele van HLN. “We moeten het allemaal samen doen. Met HLN en Het Grootste Bos van Vlaanderen willen we ook een verbindende rol spelen.” 

De campagne wordt in september gelanceerd bij het grote publiek. De aanplantactie vindt plaats midden november en wordt een event op zich waaraan ook bekende gezichten zullen meewerken. 

Partners geven voorbeeld

Bedrijven kunnen partner worden van Het Grootste Bos van Vlaanderen en zo hun duurzame boodschap kracht bijzetten. Vandaag lopen er al gesprekken bij verschillende ondernemingen. Partners krijgen een eigen stuk bos, op een of meerdere locaties in Vlaanderen, en geven daarmee het goede voorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Partner worden kan nog tot eind deze zomer.

Initiatief dichtbij 

“We zien dat meer en meer bedrijven echt initiatief willen nemen, maar dat het vaak zoeken is naar concrete initiatieven, dicht bij huis en dus niet aan de andere kant van de wereld”, klinkt het bij Frank Missoul en Dajo Hermans van Forest Fwd. “Meer en meer bedrijven beseffen dat het niet volstaat om in een ver land CO2 te compenseren en intussen gewoon verder te doen. De partnerbedrijven die bij Het Grootste Bos van Vlaanderen komen aankloppen, zijn bewust met duurzaamheid bezig.” 

Mix van bomen

Sofie Versweyveld van Natuurpunt: “De samenwerking kadert binnen onze doelstelling om vanuit Natuurpunt 700 hectare nieuw bos te realiseren tegen eind 2024. We doen dit samen met onze vrijwilligers, gezinnen en bedrijven. Daarbij geven we drie bosgaranties: slim aangeplant, met de juiste mix inheemse bomen. Goed beheerd, door duizenden vrijwilligers. En eeuwig beschermd, omdat we de gronden aankopen. Hierdoor is Het Grootste Bos van Vlaanderen verzekerd van een mooie toekomst.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.