oostende haven

Haven Oostende kondigt bouw waterstofbunkerstation aan

Haven Oostende, Parkwind en GEOxyz kondigen de bouw van een waterstofbunkerstation in de Haven van Oostende aan in het kader van het Europees project ‘ISHY’. Dit waterstofbunkerstation, dat gebouwd en geëxploiteerd zal worden door Parkwind, zal gebruikt worden om schepen te voorzien van milieuvriendelijke waterstof waarbij er geen uitstoot is.

Het bunkerstation wordt geplaatst aan de voormalige Foxtrotsite. De bouwvergunningsaanvraag wordt ondertussen ingediend en er wordt verwacht dat tegen eind 2023 dit bunkerstation operationeel zal zijn. De start van de bouwfase is voorzien voor begin volgend jaar.

In een eerste fase zullen hierdoor vier schepen per dag kunnen bevoorraad worden met waterstof. Het gaat hier in de eerste plaats om schepen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan windturbineparken, de zogenaamde crew transfer vessels of CTV’s. GEOxyz bouwt momenteel een dergelijke CTV om zodat deze deels kan varen op waterstof.

Het grote voordeel van het gebruik van waterstof in de scheepvaart is dat er geen CO2-uitstoot is. Dit is dus een volgende stap waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen in het kader van mobiliteit waar mogelijk vermeden wordt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.