zonnepanelen zonne-energie

India pompt miljarden in groene transitie

De Indiase regering kondigt 4,3 miljard dollar aan investeringen aan in schone energie. Alle onderdelen van de economie worden aangepakt, met waterstof en enorme zonneprojecten als speerpunten van het programma. 

India heeft de derde grootste uitstoot ter wereld, na China en de VS. Premier Narendra Modi wil die tegen 2070 tot nul herleiden, en het nieuwe plan van 350 miljard roepies (4,3 miljard dollar) is daarvoor de eerste concrete aanzet. 

“We implementeren een waaier aan programma’s voor groene brandstof, groene energie, groene landbouw, groene mobiliteit, groene gebouwen en groene apparatuur, en beleid voor efficiënt energiegebruik”, zei de Indiase minister van Financiën Nirmala Sitharaman gisteren in het parlement. “Deze inspanningen voor groene groei helpen om de CO2-intensiteit van de economie te verminderen en moeten heel wat groene banen opleveren.”

Met het plan volgt India het voorbeeld van onder meer de VS en de EU. De regering-Biden heeft al een groen investeringspakket van 500 miljard goedgekeurd, de EU heeft een eigen plan klaar van 270 miljard dollar. 

Groene stroom en waterstof

India wil tegen 2030 voor 500 gigawatt aan hernieuwbare energiecapaciteit ontwikkelen. In het kader daarvan komen er ook nog investeringen in het stroomnet en in systemen om stroom op te slaan. 

Delhi wil daarvoor investeren in conventionele batterijen maar bijvoorbeeld ook in waterkracht. Bij een stroomoverschot wordt dan water omhooggepompt, om er bij een laag stroomaanbod en hoge vraag elektriciteit mee te genereren. 

Waterstof geproduceerd met hernieuwbare energie wordt een tweede pijler in het plan. India streeft ernaar om tegen 2030 vijf miljoen ton te produceren en wil zich zo positioneren als marktleider.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.