CO2 ecologische voetafdruk carbon footprint

Desktops, laptops en schermen: bij Inetum in België kan aankopen of leasen voortaan CO2-neutraal

Desktops, laptops of schermen CO2-neutraal aankopen of leasen: bij IT-dienstenbedrijf Inetum in België kunnen klanten voortaan kiezen voor producten met een CO2-compensatie. In 2023 wil het bedrijf een kwart van de toestellen op die manier verkopen. Het werkt hiervoor samen met ClimatePartner.

Inetum zelf vermindert zijn CO2-uitstoot al via verschillende initiatieven: vergroening van het wagenpark, niet-vervuilend reizen en de promotie van telewerk als dat een betere levenskwaliteit biedt voor de medewerkers. De Inetum-groep behaalde ook het zilveren Ecovadis-certificaat als erkenning voor zijn duurzaamheidsprestaties.

Inetum in België gaat nu een stap verder en biedt klanten de mogelijkheid om CO2-gecompenseerd IT-materiaal aan te kopen of te huren.

CO2-impact: afstand, energie en afbraak

ClimatePartner is met meer dan zesduizend klanten in meer dan zestig landen het meest verspreide label als het gaat over duurzaamheid. Het meet de CO2-voetafdruk van een bedrijf, product of dienst aan de hand van de CO2-impact.

Bij de verkoop en leasing van kantoorhardware bestaat de CO2-impact onder meer uit de afstand die de hardware aflegt van de productie naar de klant, de energietoevoer die een toestel nodig heeft om te functioneren en de emissiegassen die vrijkomen bij de afbraak.

De restemissies worden gecompenseerd via de ondersteuning van ‘Gold Standard’- of ‘Verified Carbon Standard’-projecten. Die projecten zijn uiteenlopend: van bosbehoud, de ontwikkeling van hernieuwbare energie en betere toegang tot schoon drinkwater tot de creatie van banen en de ontwikkeling van biodiversiteit in ontwikkelingslanden. Klanten van Inetum-Realdolmen ontvangen een oorkonde van ClimatePartner als bevestiging dat hun aangekochte product CO2-gecompenseerd is.

lees ook

Carbon+Alt+Delete haalt 600.000 euro op voor slimme software om klimaatimpact van bedrijven te reduceren

Potentieel meer dan 40.000 toestellen

In een eerste fase biedt Inetum het CO2-compensatieprogramma aan voor drie grote productcategorieën binnen kantoorhardware: desktops, laptops en schermen. Vorig jaar werden er hiervan meer dan 40.000 stuks verkocht. Inetum-Realdolmen zal het aantal producten met optionele CO2-compensatie in een latere fase uitbreiden.

Johnny Smets, General Manager van Inetum in België, legt uit: “We streven er voor 2023 naar dat 25 procent van onze verkochte toestellen deel uitmaken van het CO2-compensatieprogramma. Bijkomend hebben we een nieuwe functionaliteit op ons portaal geïntegreerd waarbij klanten werkplekhardware kunnen selecteren op basis van eco-certificaten. Hierdoor kunnen ze bewust kiezen voor duurzamere hardware, wat dan weer leidt tot minder CO2-uitstoot.”

Bij leasing doorlopen de werkplekproducten waarvoor bedrijven samenwerken met ClimatePartner na gebruik vaak deze levenscyclus: 90 procent van de verhuurde toestellen krijgt een tweede leven bij een andere klant, 5 procent wordt omgezet in nieuwe, herbruikbare grondstoffen en 5 procent is uitstoot.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.