droogte en conflict

Klimaatverandering vergroot kans op gewapende conflicten

Langdurige temperatuurstijgingen en regenval vergroten de kans op conflicten – ook buiten het direct getroffen gebied. Dat blijkt uit nieuw onderzoek uit Italië en Spanje.

Klimaatverandering beïnvloedt de kans op en de duur van gewapende conflicten in Afrika. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door een team van het Ingenio Instituut, een gezamenlijk centrum van de Universitat Politècnica de València en de Spaanse Nationale Onderzoeksraad (CSIC), samen met de Italiaanse Universiteit van Rome en de Universiteit van Urbino Carlo Bo.

Het team van onderzoekers baseerde zich op gegevens van het Afrikaanse continent tussen 1990 en 2016. Met behulp van een wiskundig model beoordeelden ze of bepaalde klimatologische verschijnselen in combinatie met de sociaaleconomische kenmerken van de bestudeerde gebieden, de kans dat een conflict uitbreekt en langer duurt vergroot.

De studie concludeert onder meer dat een langdurige stijging van de temperatuur en verhoogde neerslag de kans op conflicten buiten het getroffen gebied wel vier tot vijf keer vergroot, vooral binnen een straal van ruim vijfhonderd kilometer.

De studie laat ook zien dat in Afrika voedseltekorten als gevolg van droogte de kans op conflicten vergroten, vooral als waterschaarste minstens drie jaar aanhoudt. Omgekeerd veroorzaakt overmatige regenval conflicten, maar kortdurend.

Gevolgen voor beleid

“De resultaten hebben verstrekkende gevolgen voor het beleid op het Afrikaanse continent”, zegt Davide Consoli, onderzoeker aan het Ingenio Instituut en een van de auteurs van de studie. “Veranderingen in klimatologische omstandigheden beïnvloeden de kans op conflicten in grote gebieden. Dat betekent dat bij het ontwerp van klimaatbeleid rekening moet worden gehouden met de bijzonderheden van elk grondgebied.”

Het onderzoeksteam wijst er ook op dat bij gewelddadige conflicten strategieën voor klimaatadaptatie (aanpassing aan de klimaatverandering) in combinatie met vredesmaatregelen noodzakelijk zijn, vooral in gebieden die het meest vatbaar zijn voor gewapende conflicten.

“Deze maatregelen zijn essentieel bij het ontwerpen en implementeren van strategieën voor klimaatbestendigheid. Slecht ontworpen klimaatinterventies kunnen bestaande ongelijkheden verergeren en het risico op conflicten vergroten”, concludeert Consoli.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.