Liggen de Maldiven in de toekomst zes meter hoger?

Kunstmatig verhoogde eilanden of zelfs hele nieuwe eilanden aanleggen: het kan de Maldiven redden en gedwongen migratie voorkomen. Het voortbestaan van de idyllische eilanden wordt immers sterk bedreigd door de stijgende zeespiegel.

Britse klimaatonderzoekers en Maldivische wetenschappers hebben aangetoond dat het gebruik van eenvoudige bouwmethoden om eilanden te verhogen of nieuwe eilanden te bouwen de Maldiven kan helpen om te overleven. Hoe langer hoe meer hebben kleine eilandstaten het moeilijk om het hoofd te bieden tegen de dreiging van de zeespiegelstijging, als gevolg van de klimaatverandering.

Daarnaast is er in de Maldiven ook de demografische tendens dat vooral de hoofdstad Malé (foto) en de naburige eilanden een snelgroeiende bevolking aantrekken, terwijl andere eilanden worden verlaten. Ook hier kan slimme engineering een antwoord bieden, stellen de onderzoekers.

Landwinning

Inwoners van eilandstaten zoals de Maldiven worden steeds vaker gedwongen tot migratie naar andere landen als milieuvluchteling. Het is op dit moment nog het ultieme antwoord op de stijging van de zeespiegel, maar brengt sociale problemen met zich mee en doet de fundamentele vraag rijzen wie deze migranten zal willen opvangen.

Landwinning door de bouw van nieuwe eilanden of de verhoging van het bestaande land zou de bevolking kunnen helpen om op de Maldiven te blijven. Grotere eilanden met meer toekomstmogelijkheden zouden ook het ontstaan van nieuwe steden stimuleren, stellen de onderzoekers.

lees ook

Zeespiegelstijging vooral verwoestend voor arme landen

Gevestigde praktijk

Land herwinnen en nieuwe eilanden creëren is reeds een gevestigde praktijk op de Maldiven, waarbij meestal tot een tweetal meter boven de zeespiegel wordt gebouwd. De onderzoekers stellen nu voor om een pak hoger te gaan: tot zes meter of meer boven zeeniveau. Zo kan het risico van de stijging van het water en stormen op de lange termijn worden beperkt.

Het onderzoek in ‘Environmental Research: Climate’ concludeert dat het een goede zaak zou zijn om ook nieuwe eilanden te bouwen waar de bevolking zich kan vestigen. Deze ingrepen dienen samen te gaan met klimaatstabilisatie, maar zijn nog steeds essentieel, benadrukken de onderzoekers. Want zelfs als het Akkoord van Parijs de temperatuur stabiliseert, zal de zeespiegel nog eeuwenlang langzaam blijven stijgen, zeggen ze.

Controversieel

Het team erkent dat de resultaten en aanbevelingen controversieel zijn. “Kleine eilanden worden vaak afgeschreven vanwege de stijging van de zeespiegel”, zegt Robert Nicholls, directeur van het Tyndall Centre dat onderzoek doet naar klimaatverandering. “De aanpak die wij voorstellen, biedt een uitweg voor deze eilanden, ondanks de dreigingen. Nu overheerst vaak de pessimistische visie dat eilanden onvermijdelijk zullen verdrinken, wat dan internationale gedwongen migratie zal veroorzaken.

“Deze aanpak biedt een andere optie die een aanvulling is op de noodzakelijke klimaatstabilisatie. Nu is het aan de Maldivische bevolking om te beslissen of en hoe ze dit gaat benutten.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.