CO2

Lokaal CO2-uitstoot compenseren met Claire

De start-up Claire maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot te compenseren via duurzame lokale projecten in de buurt. Via het matchmakingplatform kunnen bedrijven hun eigen CO2-uitstoot compenseren of de CO2-uitstoot in hun keten reduceren. Een tiental toonaangevende Belgische bedrijven, waaronder Torfs en Tomorrowland, gaan er al mee aan de slag.

Claire – ‘Clean Air’ – wil projecten die de CO2-uitstoot verminderen en/of de CO2 terug opslaan in de bodem een marktplaats bieden en hen in contact brengen met Belgische bedrijven die hun CO2 lokaal binnen België willen compenseren. Johanna Huylenbroeck, Co-founder en Managing Director Claire: “Door de lokale focus gaan we er met zijn allen in deze maatschappij op vooruit: bedrijven, non-profitsector, overheden en burgers. Sommige bedrijven staan hier qua visie, beleid en implementatie al heel ver. Anderen staan nog in de startblokken.”

ISO-gevalideerd

De uitstoot van broeikasgassen in België bedraagt grofweg 100 miljoen ton CO2 per jaar. Om dat via bossen te compenseren, is er een veelvoud van België nodig. Zo ontstond het idee om met lokale projecten CO2-uitstoot te compenseren.

Claire beschikt over een portfolio aan projecten om CO2 te compenseren. Dit kunnen bijvoorbeeld lokale scholen, landbouwbedrijven of vormingsinstellingen zijn die overschakelen op warmtepompen of terug aan koolstofopbouw in de bodem doen. ​ Telkens ligt vast hoeveel ton CO2-uitstoot deze organisaties op jaarbasis vermijden of hoeveel ton CO2 ze terug vastleggen in de bodem. De berekening gebeurt via een ISO-gevalideerde methodiek. 

Zelf gaan kijken

Omdat alle projecten van Claire zich in België bevinden, kan iemand die compenseert het project zelf gaan bekijken en erop toezien dat het project gerealiseerd is. Door de lokale aanpak is de administratieve kost ​beperkt en komen de gelden maximaal terecht daar waar ze horen, namelijk bij de projecten. Bedrijven krijgen via Claire bovendien betrouwbare ISO-geverifieerde CO2-certificaten waarop vermeld staat hoeveel ton ze hebben gecompenseerd. 

Tegen 2025 wil Claire binnen de vrijwillige koolstofmarkt in België 1,6 miljoen ton CO2 compenseren. Dat komt overeen met het initiëren van zo’n 5.000 projecten. Boortmalt, Tomorrowland, Torfs, Bopro, The Ecological Entrepreneur, Qframe (Cronos Groep), Futureproofed, Milcobel en Vanheede Environment Group gaan al aan de slag met het platform. 

Geen doorverkoop

Claire biedt een oplossing voor zowel kleine, middelgrote en grote bedrijven als voor overheden. Bedrijven kunnen kiezen uit bestaande projecten, maar is ook een traject op maat mogelijk waarbij projecten gezocht worden in een specifieke regio of sector.

Joris De Keijser, Co-founder Claire: “Compenseren via Claire betekent een 1-op-1-match tussen compenseerder en project en dat voor drie jaar. Dit maakt dat het certificaat niet kan doorverkocht worden. Na drie jaar mag een bedrijf opnieuw compenseren via Claire als het kan aantonen dat het de afgelopen drie jaar zelf ook reductie-inspanningen heeft geleverd.”

Claire maakt deel uit van start-up accelerator Start it @KBC.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.