satelliet nasa

VN lanceren MARS, wereldwijd detectiesysteem voor methaan

De Verenigde Naties hebben een nieuw, wereldwijd detectiesysteem aangekondigd voor methaan. Satellieten zullen de uitstoot van het broeikasgas detecteren zodat regeringen en bedrijven sneller kunnen reageren. 

In het klimaatdebat speelt CO2 meestal de hoofdrol, maar ook met de impact van methaan (CH4) wordt steeds meer rekening gehouden. Methaan verdwijnt weliswaar sneller uit de atmosfeer, maar is in tussentijd wel tot 23 keer krachtiger. Het is volgens het VN-klimaatpanel verantwoordelijk voor naar schatting een kwart van de klimaatverandering. De uitstoot moet tegen het einde van dit decennium met minstens een derde teruggedrongen worden.

Lekken detecteren

Om methaanlekken op te sporen lanceren de Verenigde Naties daarom het Methane Alert and Response System (MARS). Het systeem detecteert lekken op basis van satellietmetingen, identificeert de bron en brengt betrokken partijen op de hoogte. Vervolgens wordt opgevolgd of en hoe de lekken aangepakt worden.

“De methaanuitstoot verminderen kan een groot en snel verschil maken, omdat het gas veel sneller verdwijnt uit de atmosfeer dan koolstofdioxide”, zegt Inger Andersen, directeur van het VN-milieu-agentschap Unep. “MARS is een grote stap in de hulp aan overheden en bedrijven om dit belangrijke klimaatdoel op korte termijn te realiseren.”

Cruciaal hulpmiddel

Het Internationaal Energie-agentschap werkt mee aan het initiatief, en onder meer de Europese Commissie, de VS en het Bezos Earth Fund bieden financiële steun.

Bij de lancering, tijdens de klimaattop in Egypte, benadrukte ook de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry het belang van het nieuwe systeem voor de wereldwijde strijd tegen methaanuitstoot.  

“Methaan verminderen is de snelste kans om de opwarming te temperen en de doelstelling van 1,5 graad Celsius binnen handbereik te houden”, zei hij. “Dit nieuwe waarschuwings- en reactiesysteem wordt een cruciaal hulpmiddel om ons allemaal te helpen de Global Methane Pledge na te komen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.