oceanen fytoplankton bemesten met ijzer

Massaal CO2 verwijderen? Fytoplankton in de oceanen bemesten met ijzer

Fytoplankton in de oceanen boosten door ijzer aan het water toe te voegen: het kan tot een ​​gigaton koolstofdioxide per jaar verwijderen. Sommigen wetenschappers willen daarmee de ergste effecten van de klimaatverandering tegengaan.

Het idee vertrekt van het potentieel van het in de oceaan levende fytoplankton om enorme hoeveelheden koolstofdioxide te absorberen en op natuurlijke wijze op te lossen. Fytoplankton bestaat uit microscopisch kleine organismen die vrij in het water zweven en net als planten fotosynthese toepassen. Daarbij zetten ze koolstofdioxide en zonlicht om in zuurstof. Fytoplankton is trouwens de grootste zuurstofproducent op aarde.

Klimaatengineering

Meer fytoplankton in de oceaan betekent dat het meer koolstofdioxide uit de atmosfeer kan halen. Vermits fytoplankton het goed doet in ijzerrijke wateren, zou ijzer toevoegen dat kunnen bewerkstelligen. Dat is alvast de redenering van een aantal wetenschappers. Het idee komt ook aan bod in een rapport van The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Daarin worden verschillende ideeën besproken om koolstofdioxide via de oceaan uit de atmosfeer te halen. Het gaat om vormen van geo- of klimaatengineering waarbij bewust wordt ingegrepen op ecosystemen om klimaateffecten te counteren.

Omstreden

Klimaatengineering is omstreden doordat het onmogelijk is om op voorhand in te schatten waartoe de ingrepen leiden. Ken Buesseler, marien chemicus bij het Woods Hole Oceanographic Institution, gelooft alvast niet dat ijzer op grote schaal aan de oceanen toevoegen schadelijk zou zijn voor ecosystemen – zo meldt Interesting Ingeneering. Hij benadrukt wel dat er meer onderzoek nodig is naar de effecten. Volgens Buesseler kan fytoplankton tot een gigaton – ofwel 1 miljard ton – koolstofdioxide per jaar absorberen.

IJzerbemesting gebeurt via schepen die het naar specifieke wateren brengen. Het resultaat is snel te zien omdat fytoplankton binnen de 24 uur begint te groeien.

Excuus

Wetenschappers van het Amerikaanse Center for International Environmental Law waarschuwen dat het afvangen van koolstof een “gevaarlijke afleiding” is die als excuus kan dienen om de energietransitie te vertragen. Toch ziet Buesseler ijzerbemesting niet als een alternatief voor het beëindigen van de fossiele brandstofindustrie, eerder als een van de mogelijke oplossingen. De huidige inspanningen om de uitstoot te verminderen volstaan mogelijk niet waardoor extra strategieën om koolstofdioxide te verwijderen nodig kunnen zijn.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.