groene waterstofproductie en -opslag
Hydrogen renewable offshore energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and windturbine facility. 3d rendering. - (foto: Adobe Stock)

Minister Crevits wil waterstof uit Australië importeren en Vlaamse waterstofexpertise uitvoeren

Gisteren (02-02-2022) ondertekende Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits een samenwerkingsakkoord met de regering van Tasmanië (Australië). Het akkoord stelt een versterkte samenwerking voor rond onderzoek en ontwikkeling van groene waterstof en de export ervan naar Vlaanderen. Een win-win voor beide regio’s: Vlaanderen zorgt voor de nodige expertise inzake waterstoftechnologie en offshore windenergie, Tasmanië voor de toekomstige aanlevering van groene waterstof door de gunstige klimaatomstandigheden op het Australische eiland.

“Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie en biedt tegelijk heel wat economische en maatschappelijke opportuniteiten voor Vlaanderen. Door de strategische ligging van onze havens en de expertise van onze bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben we alle troeven in huis om dé waterstofhub van West-Europa te worden. Een kans die we niet mogen laten liggen. Met Tasmanië hebben we een even ambitieuze partner aan onze zijde met een groot potentieel voor de productie en export van groene waterstof naar onze regio. Dit samenwerkingsakkoord zet mee koers richting een duurzame economische en industriële toekomst met waterstof.” – Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits  

Waterstof zal in de toekomst een belangrijke rol spelen in de energietransitie en het verduurzamen van tal van sectoren zoals de chemie- en staalindustrie. Het biedt tegelijk heel wat economische en maatschappelijke kansen in de wereldwijde groeimarkt van waterstoftechnologie en -toepassingen. Volgens Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft Vlaanderen als innovatieve kennis- en technologiegedreven regio alle troeven in huis om Europees koploper te worden inzake waterstoftechnologie.

Zowel onze industrie als onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben de voorbije jaren heel wat kennis en expertise opgebouwd in het waterstofdomein. Zo bereikte de ‘Waterstof Industrie’ cluster al 120 leden die samenwerken en kennis delen rond de opslag en het gebruik van waterstof.  De Vlaamse expertise is internationaal fel begeerd.

Andere troeven zijn het grootste waterstofleidingnetwerk ter wereld dat ons land doorkruist en de strategisch gelegen positie van Vlaanderen in West-Europa met een dicht verweven aardgas- en elektriciteitsnetwerk, een dicht vervoersnet en grote havens als belangrijke partners. Die laatste zetten nu al sterk in op tal van projecten die zich voorbereiden op de productie en het gebruik van groene waterstof. Met het oog op leveringszekerheid van hernieuwbare energie, zijn onze havens bovendien logistiek goed geplaatst voor transport van geïmporteerde waterstof.

Samenwerkingsakkoord rond waterstof

Om ons land in de toekomst van voldoende waterstof te voorzien, zijn landen met veel wind en zon nodig die tegen een betaalbare prijs groene waterstof kunnen produceren. Om een aandeel te hebben in de sterk concurrentiële toekomstige waterstofmarkt, is het belangrijk samenwerkingsverbanden op te zetten. Daarvoor zocht ons land eerder al toenadering tot Namibië, Oman en Chili. Vandaag ondertekende Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits een samenwerkingsakkoord met de regering van Tasmanië, een deelstaat van Australië. Dit gebeurde in (digitale) aanwezigheid van vertegenwoordigers van de waterstofcluster, Blauwe cluster en de Vlaamse havens.

Het klimaat, de ligging, de aanwezige infrastructuur en politiek stabiele situatie maken van Tasmanië een potentieel grote producent van waterstof voor Vlaanderen. Bovendien is de Vlaamse R&D rond waterstof elektrolyse en blauwe economie enorm welkom in Tasmanië om dit potentieel te realiseren. Met de Blauwe Cluster en tal van gespecialiseerde bedrijven zoals Deme, en Jan De Nul is Vlaanderen wereldtop in de ontwikkeling van oplossingen rond aquacultuur en windmolens op zee. Het nieuwe partnerschap betekent dus een win-win voor beide regio’s.

Met het afsluiten van deze ‘Memorandum of Understanding’ komt er een samenwerkingskader tot stand tussen Vlaanderen en Tasmanië. Dat zal een hefboom voor de ontwikkeling van waterstoftoepassingen, de versterking van de handelsrelaties en de uitvoering van gemeenschappelijk onderzoek. Tasmanië en Vlaanderen zullen ook verder de haalbaarheid verkennen voor toekomstige export van groene waterstof naar de Vlaamse havens.

“Samenwerking met Tasmania biedt voor het Vlaamse ecosysteem rond waterstof bijzonder veel perspectieven. Tasmania is op zoek naar waterstoftechnologie voor waterstofproductie (elektrolyse) en zwaar transport (bussen, vaartuigen, vuilniswagens, vrachtwagens): in Vlaanderen maken we die. Vlaanderen is op zoek naar locaties waar erg veel goedkope groene stroom beschikbaar is om groene waterstof te maken, Tasmania biedt hier wat Vlaanderen nodig heeft. We kijken uit naar een zeer concrete samenwerking om elkaar te versterken op vlak van waterstof, die per definitie een mondiaal karakter zal hebben” – Adwin Martens, managing director van WaterstofNet

New South Wales

Minister Crevits zal donderdagochtend ook in gesprek gaan met minister Matthew Kean, Treasurer en minister van Energie van de Australische deelstaat New South Wales, die net als de Tasmaanse minister voor Energie en Emissiereductie Guy Barnett een versterkte waterstofsamenwerking wil opzetten om een stevige waterstofhub te kunnen uitbouwen in Australië.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.