wind en zonne-energie
(Beeld: Adobe Stock)

Ook in crisistijden breekt groei hernieuwbare energie records

Ondanks de globale onzekerheden, zette hernieuwbare energie zijn groei in 2021 gestaag voort. Een ongeziene 81 procent van alle nieuw gebouwde capaciteit was groen, blijkt uit nieuwe data van het Internationale Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA).

Hernieuwbare energiebronnen waren eind 2021 goed voor 38 procent van de totale opwekkingscapaciteit op aarde. Het aandeel hernieuwbare energie in de totale capaciteitsuitbreiding bereikte vorig jaar met 81 procent een absoluut record. 

Op het einde van vorig jaar bedroeg de wereldwijde opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie voor het eerst 3064 gigawatt. Dat betekent een stijging van 9,1 procent tegenover een jaar eerder. Ter vergelijking: in 2020 was de gezamenlijke capaciteit van alle kerncentrales die wereldwijd in bedrijf zijn ongeveer 392,6 gigawatt.

Wind en zon in opmars

“Deze voortdurende vooruitgang is nog maar eens een bewijs van de veerkracht van hernieuwbare energie”, vindt de directeur-generaal van IRENA, Francesco La Camera. “De sterke prestatie van vorig jaar betekent meer kansen voor landen om de vruchten te plukken van de vele sociaaleconomische voordelen die hernieuwbare energiebronnen bieden.”

Waterkracht was met 1230 gigawatt goed voor het leeuwendeel van de wereldwijde totale opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie. Maar de nieuw geïnstalleerde opwekkingscapaciteit bestond voornamelijk uit wind- en zonne-energie. Beide technologieën maakten vorig jaar 88 procent uit van alle hernieuwbare capaciteitsuitbreiding. De zonnecapaciteit nam wereldwijd met 19 procent toe, windenergie met 13 procent.

Door een gestage toename in alle grote wereldregio’s de voorbije jaren, is de totale wereldwijde zonnecapaciteit nu groter dan de capaciteit van windenergie. Dat blijkt uit een rapport dat IRENA op maandag vrijgaf.

Zestig procent van de nieuwe capaciteit werd gerealiseerd in Azië, met een totale hernieuwbare capaciteit van 1,46 terawatt. China alleen heeft 121 gigawatt bijgedragen.

Europa en Noord-Amerika namen de tweede en derde plaats in, met respectievelijk 39 en 38 gigawatt aan extra capaciteit. De capaciteit voor hernieuwbare energie in Afrika groeide met 3,9 procent. In Midden-Amerika en het Caribisch gebied slechts met 3,3 procent. IRENA benadrukt de noodzaak om investeringen in de elektriciteitsmarkten van de laatste twee regio’s te stimuleren.

Niet snel genoeg

“Ondanks de bemoedigende wereldwijde trend, toont ons rapport World Energy Transitions Outlook (gepubliceerd in maart) echter aan dat de energietransitie verre van snel of wijdverbreid genoeg is om de ernstige gevolgen van klimaatverandering af te wenden”, waarschuwt La Camera.

De IRENA-topman wijst erop dat de grote voorraad aan niet-hernieuwbare energie die nu nog in omloop is, betekent dat veel landen nog voor jaren vastzitten aan energieopwekking met een grote CO2-voetafdruk. Dat houdt in dat velen van hen beslissingen moeten nemen om elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen buiten bedrijf moeten stellen lang voor het einde van hun levensduur.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten hernieuwbare energiebronnen sneller groeien dan de vraag naar energie, aldus het rapport. Veel landen hebben dit punt echter nog niet bereikt, ondanks een aanzienlijke toename in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteitsopwekking.

“Onze huidige energiecrisis draagt ook bij aan het bewijs dat de wereld niet langer op fossiele brandstoffen kan vertrouwen om aan haar energievraag te voldoen”, vindt La Camera. “Geld dat in elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen wordt gepompt, levert ondankbare resultaten op, zowel voor het voortbestaan van een land als van de planeet. Hernieuwbare energie moet wereldwijd de norm moeten worden. We moeten de politieke wil mobiliseren om het traject van 1,5 graad opwarming te versnellen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.