aarde atmosfeer ozon

Ozonlaag is goed op weg naar herstel

De ozonlaag is goed op weg om zich binnen vier decennia te herstellen, blijkt uit een VN-rapport. De inspanningen die daarvoor nodig zijn, komen ook het klimaat ten goede.

Elke vier jaar beoordeelt een wetenschappelijke commissie de strijd tegen het gat in de ozonlaag. Uit het laatste rapport blijkt dat de stoffen die verantwoordelijk waren voor dat gat nu voor 99 procent zijn uitgefaseerd.

Het Montreal-protocol, het akkoord uit 1987 om schadelijke stoffen zoals CFK’s te bannen, blijkt dus een succes, zegt de commissie. Het heeft geleid tot een aanzienlijk herstel van de laag en een verminderde blootstelling van de mens aan schadelijke UV-stralen van de zon.

Het gat boven Antarctica kan tegen 2066 volledig hersteld zijn. Boven de Noordpool zal dat in 2045 het geval zijn, in de rest van de wereld zal de laag al in 2040 weer hersteld zijn.

Goed voor het klimaat

“Dat het herstel van de ozonlaag op schema ligt, is fantastisch nieuws”, zegt Meg Seki van het Ozonsecretariaat van het VN-Milieuagentschap (Unep). “De impact van het Protocol van Montreal kan niet genoeg worden benadrukt.”

Dat akkoord heeft bovendien een positieve impact op het klimaat, stelt de commissie. Een amendement uit 2016 vereist immers ook een uitfasering van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). De uitfasering van die sterke broeikasgassen helpt de klimaatverandering met 0,3 tot 0,5 graden Celsius te beperken.

“Ozonactie schept een precedent voor klimaatactie”, zegt Petteri Taalas, hoofd van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). “Het succes toont ons wat er – met spoed -gedaan kan en moet worden om af te stappen van fossiele brandstoffen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de temperatuurstijging te beperken.”


Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.