PEFC

PEFC-label hout steek

Steeds meer bedrijven kiezen voor PEFC-gelabelde producten, een solide garantie voor duurzaam bosbeheer. Wie opteert voor PEFC-gelabelde hout- of papierproducten geeft onze bossen, onze planeet én onze volgende generaties een mooie toekomst. 

Het behoud van de bossen op onze planeet is essentieel voor de wereldwijde inspanningen om de armoede terug te dringen, waterschaarste en verlies van biodiversiteit aan te pakken en de klimaatverandering te beperken. Het internationaal erkende PEFC-boscertificatiesysteem en -label biedt de garantie dat de houtvezels van een product afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Concreet betekent dit dat we vandaag kunnen genieten van de vele producten die de bossen ons bieden, mét de zekerheid dat de bossen behouden blijven voor de volgende generaties. 

Aanbod en vertrouwen groeien

Wereldwijd zijn meer dan 330 miljoen hectare bossen PEFC-gecertificeerd, goed voor 75% van alle gecertificeerde bossen. Meer dan 20.000 bedrijven in de houtketen beschikken ook over een PEFC-certificaat. Een logisch gevolg van de stijgende vraag naar duurzame producten. Voor overheden zijn duurzame producten al de norm en bedrijven zetten steeds vaker hun beste beentje voor om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Producten met PEFC-label helpen deze bedrijven om hun duurzaamheidsdoelstellingen waar te maken. 

Het vertrouwen van de consumenten in labels voor duurzaam bosbeheer én in de bedrijven die ze gebruiken, is groot. Zo stelt twee derde van de consumenten dat ze bedrijven die zich bevoorraden met gelabelde producten, zoals producten met het PEFC-label, een beter imago geven. 53% van de consumenten wereldwijd let op labels voor duurzaam bosbeheer tijdens hun aankopen (PEFC/GFK Global consumer survey 2017) en 86% van de Belgen wil geen producten meer gebruiken die onze bossen vernietigen (studie WWF en Bos+, 2019).

Kewlox: gesloten keten

In België beschikken meer dan 500 bedrijven over een PEFC-certificaat. Dit houdt in dat zij producten mogen verkopen met het PEFC-label. Denk maar aan meubels, parketvloeren, tuinhuisjes, speelgoed, bouwhout, boeken, papier, verpakkingen, schoolbenodigdheden, verzorgingsproducten en textielvezels. De hele keten wordt gecontroleerd door onafhankelijke auditeurs. 

Een van die PEFC-gecertificeerde bedrijven is Kewlox, specialist in gepersonaliseerde en moderne opbergmeubels. “Al onze producten zijn PEFC en we eisen van al onze leveranciers dat ze PEFC-gecertificeerd zijn”, vertelt Geneviève Le Clercq, afgevaardigd bestuurder van Kewlox. 

Duurzaamheid en kwaliteit zijn twee begrippen die in het DNA van dit bedrijf zitten. “Als bedrijf dat zo goed als uitsluitend met hout werkt, is PEFC een logische stap in onze bedrijfsvoering. We proberen ook zoveel mogelijk in te zetten op circulariteit en hierin heeft de PEFC-certificatie zeker haar plaats. We gebruiken hout, maar garanderen onze klanten dat er toezicht is op de teruggroei van de bomen”, legt ze uit. Ook de grote bevoorrading lokaal PEFC-hout vindt de directeur een troef: “Het grootste deel van ons hout halen we uit eigen land en buurlanden, korte keten dus.” 

Geneviève Le Clercq is er ook van overtuigd dat haar bedrijf extra waardering krijgt van de klanten doordat ze PEFC-gelabelde producten aanbieden. “Klanten weten dat wij enkel met de beste leveranciers werken, dus leveranciers die zelf hout verwerken uit duurzaam beheerde bossen. Ook overheden waarderen dat wij dankzij ons PEFC-certificaat aan hen kunnen leveren. Zij eisen namelijk vaak duurzaam hout, wat wij toejuichen”, geeft ze nog mee.

Ecobos: positieve boodschap

Ook Geert De Smet, directeur van Ecobos, vertelt dat het PEFC-certificaat hem geen windeieren legt: “Duurzaamheid en Ecobos gaan hand in hand en dat is ook wat klanten van ons verwachten. ‘Duurzaam doen’ wordt steeds meer ‘gewoon doen’. Mijn bedrijfje is pionier in milieuvriendelijke papierwaren, geschenken, speelgoed en gepersonaliseerde artikelen. Waar ik in de beginperiode  mensen nog moest overtuigen van duurzaamheid, merk ik dat dit nu niet meer zo is. Natuurlijk zijn er nog mensen die aarzelend een eerste keer bij me kopen, maar wie de positieve stap gezet heeft, komt steeds terug”, lacht hij. 

Ecobos verkoopt enkel duurzame producten. “Dat zijn er intussen meer dan 3000. Denk maar aan PEFC-gelabeld papier, pennenhouders, sleutelhangers, speldozen, trofees, pins. In de toekomst kan dit gamma zeker nog uitgebreid worden. Het fijne is dat ik heel wat producten zelf maak, met als basis PEFC-gelabeld Europees plaatmateriaal. Op die manier kan ik de producten personaliseren”, vertelt hij. Dat het behalen van een PEFC-certificaat inspanningen kost, is voor de directeur van Ecobos geen struikelblok: “Ik sta enorm achter certificatie omdat dit de enige juiste manier is om duurzame garanties te kunnen bieden aan klanten.” 

Geert vindt het ook belangrijk om een sensibiliserende rol op te nemen. “Onlangs had ik tijdens een presentatie over duurzame producten een houten lepel bij als voorbeeld. Na de presentatie bestelde iemand 5000 exemplaren van die lepel. Eén lepel bereikt in een gezin gemiddeld vier mensen. Ik kan dus trots zeggen dat ik zo’n 20.000 mensen een positieve, duurzame boodschap heb meegegeven”, besluit hij.

Oxfam: gelabelde displays

Naast de vele producenten die overtuigd zijn van PEFC-certificatie, merken we ook steeds meer de vraag van de consumentenzijde. Zo koos Oxfam Fair Trade, een organisatie die eerlijke en duurzame voedingsproducten verkoopt, voor PEFC-gelabeld karton voor haar chocolade. 

“Oxfam ademt duurzaamheid uit”, vertelt Anke Teigeler, Product Marketeer. “Onze hoofdfocus is fairtrade, maar in onze nieuwe duurzaamheidsstrategie krijgen ook bioproducten en producten met verpakkingen die recycleerbaar of hernieuwbaar zijn een prominente plaats met duidelijke doelstellingen. Een van die doelstellingen is om al onze producten in een zo duurzaam mogelijke verpakking te verkopen tegen 2030. Een ambitieus plan dus”, verklaart ze. 

Wie hernieuwbaarheid van hout- en papierproducten zegt, komt terecht bij duurzaam bosbeheer. “Voor onze laatste nieuwe displays opteerden we voor PEFC-gelabeld karton. We vragen aan onze leveranciers expliciet naar duurzamere verpakkingen”, legt Anke uit. Oxfam monitort de hernieuwbare grondstoffen die het gebruikt. “Zo hebben we vorig jaar 4 ton gelabeld karton gebruikt. Voor 2022 verwachten we dat dit ongeveer verdubbeld zal zijn. Onze bedoeling is dat al onze omdozen, displays en andere papierproducten tegen 2030 gelabeld zijn”, aldus Anke.

ALDI: tot 100% duurzaam

Een gelijkaardig verhaal horen we bij retailer ALDI. “Onze kernwaarden zijn eenvoudig, verantwoordelijk en betrouwbaar; waarden die een directe link hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen”, vertelt Stefaan De Schepper, Manager Corporate Responsibility van ALDI België. “We hebben duidelijke doelstellingen wat bijvoorbeeld duurzaam bosbeheer en certificering betreft. Zo streven we ernaar dat al het karton, papier en hout in onze producten afkomstig is van bomen uit duurzaam bosbeheer of van gerecycleerd materiaal. Wij verwachten van al onze leveranciers dat ze ook zelf over een Chain of Custody-certificaat beschikken. Het is niet meer dan normaal dat de volledige keten haar steentje bijdraagt”, legt Stefaan uit. 

Alle gecertificeerde producten dragen ook een label voor duurzaam bosbeheer, zowel op de verpakking als in de ALDI-folder. “Ook voor de papieren en kartonnen productverpakkingen van onze eigenmerk-artikelen uit het standaardassortiment en tijdelijk food assortiment gaan we 100% voor duurzaam gecertificeerde of gerecycleerde materialen”, vervolgt hij. 

De CR-manager ziet al deze duurzame doelstellingen graag tegemoet: “Onze duurzaamheidsslogan ‘Vandaag voor morgen’ slaat op een verantwoorde bedrijfsvoering die de toekomst van volgende generaties niet hypothekeert. Een duurzaamheidsvisie waarbij een balans gevonden wordt tussen profit, people en planet”, besluit hij.

Zo werkt het PEFC-certificeringssysteem

PEFC is het letterwoord voor Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes. De PEFC-certificering is gebaseerd op twee complementaire mechanismen: de certificering van duurzaam bosbeheer en de certificering van bedrijven die hout verwerken, om de traceerbaarheid van het materiaal te garanderen. Zowel in het bos als in het bedrijf worden de controles uitgevoerd door onafhankelijke certificeringsinstanties. 

Meer info over de PEFC-certificatie en -producten: Bernard Buntinx – National Account Manager PEFC Belgium – +32 497161315  –  bernard.buntinx@pefc.be –  www.pefc.be

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.