project logigrid vil en flux50

Project Logigrid: groot potentieel voor groenere en goedkopere energie bij logistieke bedrijven

Hoe kunnen bedrijven in de logistieke sector duurzamer omspringen met energie en tegelijk hun energiefactuur verlagen? Met die vragen in het achterhoofd zetten VIL en Flux50 het project Logigrid op. Daaruit blijkt dat energie delen zinvol kan zijn, zelf investeren niet altijd nodig is en lokale omstandigheden de mogelijkheden bepalen.

In het project Logigrid lichten VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector, en Flux50 toe hoe bedrijven in de logistieke sector zich niet alleen kunnen voorbereiden op de energietransitie, maar er ook winst uit kunnen halen. De inzetbaarheid van marktklare technologieën op zes verschillende bedrijventerreinen werd in kaart gebracht. Daarnaast werd de mogelijkheid tot energiesamenwerkingen met buurtbedrijven nagegaan. Het einddoel: het energieverbruik van de bedrijven rationaliseren en hun energiefactuur te verlagen.

Rendement

Logistieke bedrijven bieden met hun grote dakoppervlaktes en specifieke ligging heel wat opportuniteiten voor de productie van groene stroom. Dat potentieel blijft nog vaak onderbenut. Een grondige efficiëntieoefening in het eigen bedrijf kan om te beginnen al veel opleveren. Investeringen in energiemanagement, -productie en eventueel -opslag op het eigen terrein lonen. Het rendement is sterk afhankelijk van het energieprofiel van het bedrijf. Meten leidt dan ook tot cijfermatig onderbouwde investeringen.

Dit blijkt uit de concrete berekeningen die in het Logigrid-project bij bedrijven werden uitgevoerd. Zo bevestigt Stefaan Verhelst, managing director bij Luiknatie, het streven naar CO2-neutraliteit: “Door een directe verbinding te creëren tussen de afdelingen Coldstore en Storage zal meer dan 82% van de elektriciteitsvraag van Storage worden ingevuld met lokaal opgewekte groene stroom. Dit project was voor mij een eyeopener.”

Ook energie delen met partners en buren is wel degelijk mogelijk en zinvol. De rentabiliteit hangt af van de lokale omstandigheden. Die zijn bepalend voor de investeringen en werkingskosten binnen de samenwerking.

Langetermijnvisie

Rekening houdend met het regelgevend kader en de economische realiteit van de energiemarkt is een langetermijnvisie van belang. ‘Think big, start small’ is daarbij een zinvolle houding. Bedrijven kunnen stap voor stap de energietransitie aangaan en zich laten begeleiden. Energie- en investeringskosten evolueren namelijk snel. Zelf investeren is niet altijd nodig. Tal van bedrijven bieden oplossingen aan met allerhande huur- en serviceformules.

In het Logigrid-project werden aanbieders en eindgebruikers samengebracht om inzichten te delen in de huidige en toekomstige mogelijkheden. Deze inzichten werden in de brochure ‘Duurzame stroom in uw onderneming’ gebundeld tot 14 praktische en slimme energieoplossingen voor bedrijven en is binnenkort verkrijgbaar via de VIL-website.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.