digitaal_statiegeld_vuilnisbak_Corda

Resultaten tweede reeks proefprojecten digitaal statiegeld bekend

De resultaten van de ‘tweede ronde’ aan proefprojecten voor digitaal statiegeld in Bobbejaanland en in Center Parcs De Haan en de gemeente Wenduine zijn bekend. Deze proefprojecten liepen respectievelijk in de weekends van 15 tot 17 september, van 22 tot 24 september en van 29 september tot 1 oktober (Bobbejaanland) en doorlopend van 22 september tot 12 oktober (Center Parcs De Haan en Wenduine).

De proefprojecten in Bobbejaanland en Center Parcs volgden op een eerste reeks in zogenaamde ‘gesloten’ omgevingen in het voorjaar. Die vonden plaats op de Corda Campus in Hasselt en in het KBC hoofdkantoor in Leuven. De proefprojecten in het najaar waren gericht op een breder publiek. Zo werd voor het eerst ook de thuisscanner getest voor mensen zonder smartphone of toegang tot het internet.

Robuust en foutloos

OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, zette de belangrijkste vaststellingen van de tweede reeks proefprojecten op een rijtje:

  • Op niveau van de proefprojecten heeft het digitale systeem operationeel gezien zijn robuustheid bewezen. In beide locaties was het gebruikte digitale platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor gebruikers. Er zijn quasi geen fouten vastgesteld. Meer dan 99 procent van de codes is zonder probleem gescand kunnen worden bij consumptie.
  • Het zelfde geldt voor het systeem met de thuisscanners (getest bij Center Parcs De Haan). Daaruit blijkt dat deze tool goed functioneert.
  • Er lijkt een draagvlak te zijn voor het gebruik van een digitaal statiegeldsysteem. Gemiddeld genomen hebben een goede 60 procent van de gebruikers hun deelname aan het systeem als positief of eerder positief ervaren.
  • Het project kon de privacy van de gebruikers kon waarborgen. Op dit vlak werd geen enkele klacht geregistreerd.
  • Er was een impact vastgesteld op de gemeten hoeveelheden zwerfvuil tijdens de proefprojecten. Verdere analyse van de beschikbare gegevens is momenteel echter nog aan de gang, onder meer om te onderzoeken welke factoren (het statiegeld, de flankerende communicatie, de directe ondersteuning van consumenten door medewerkers, …) deze impact beïnvloed hebben.

lees ook

Lokale besturen tegen digitaal statiegeldsysteem via openbare vuilbakken

De OVAM stelt de voorlopige resultaten van de tweede reeks proefprojecten digitaal statiegeld vandaag voor aan de klankbordgroep. Die groep omvat onder andere vertegenwoordigers van milieu- en consumentenverenigingen, bedrijfsfederaties en vertegenwoordigers van de andere gewesten. De leden van de klankbordgroep krijgen de komende dagen de kans om hier verder op te reflecteren. Een stuurgroep, onder voorzitterschap van de OVAM, neemt de feedback en input vanuit de klankbordgroep mee. In haar eindrapport zal de groep over de proefprojecten digitaal statiegeld conclusies en aanbevelingen formuleren. De Vlaamse regering krijgt het rapport eind 2023 overhandigd.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.