afval sorteren pmd plastic

Drie organisaties starten binnenkort pilootprojecten rond ‘digitaal statiegeld’

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om in 2025 een statiegeldsysteem te installeren. Aangezien Vlaanderen met de blauwe pmd-zak over een performant inzamelsysteem beschikt, om verder te bouwen op het goede sorteergedrag van de Vlaming en om innovatie alle kansen te geven, werd besloten om in de loop van 2023 digitale statiegeldsystemen uit te testen.

Een publieke oproep leidde tot 14 kandidaturen. Drie organisaties werden, op voorstel van de speciaal daarvoor opgerichte stuurgroep en na overleg met een brede klankbordgroep met milieu- en consumentenverenigingen, geselecteerd om hun technologie uit te testen in drie verschillende omgevingen. Het gaat om DDRS Alliance, Unbox en Twintag-Verhaert-Cegeka. De drie geselecteerden krijgen een uitnodiging in de bus om een concreet projectvoorstel in te dienen. Nog voor de zomer moeten de pilootprojecten starten.

Testomgeving

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schrijft in een persbericht dat alle projecten eind 2023 afgerond moeten zijn. De voorstellen van Volvo Cars Gent (om als testomgeving te fungeren), Solucious (logistieke expertise) en Cronos (digitale kluis) worden meegenomen om eventueel in latere fase te integreren in één van de pilootprojecten. Een publieke oproep van OVAM tot kandidaatstellingen werd op 15 februari afgesloten. 14 organisaties stelden technologieën, projecten of testomgevingen voor.

Een stuurgroep bestaande uit Comeos, Fevia, FostPlus, de VVSG, de Interregionale Verpakkingscommissie, het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en OVAM ging na in welke mate elke indiener kon bijdragen aan het piloottraject. Deze selectie werd ook bevestigd door de klankbordgroep met vertegenwoordigers van diverse betrokkenen bij de invoering van een (digitaal) statiegeldsysteem. Dat zijn onder andere milieu- en consumentenverenigingen. Drie technologievoorstellen werden weerhouden:

  • een partnerschap van de bedrijven Twintag-Verhaert-Cegeka
  • het bedrijf Unbox
  • de organisatie DDRS Alliance.

Technologie testen

Alle geselecteerden zullen hun technologie testen op drie verschillende plaatsen: in een gesloten omgeving in het tweede kwartaal van het jaar (denk bijv. aan een bedrijf), een half open omgeving in het derde kwartaal (bijv. een vakantiepark) en een open omgeving in het vierde kwartaal (bijv. een gemeente). “Aan het einde van het jaar moeten de pilootprojecten ons meer inzicht verschaffen over uiteenlopende, operationele aspecten van het digitaal statiegeld”, zegt Jan Verheyen van OVAM. “Het gaat om aspecten zoals een type unieke code, soort applicatie, hoe de geldstromen verlopen, hoe de participatie aan digitaal statiegeldsysteem verzekeren, flankerende communicatie en respect voor de privacyregels.”

“Ik ben met geen enkel systeem getrouwd. Het gaat hier dan ook niet om een afvallingsrace tussen bedrijven”, vult Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aan. “We moeten met zekerheid weten dat een digitaal systeem werkbaar is, vooraleer we daar resoluut voor gaan. De pilootprojecten dienen om na te gaan welke criteria allemaal moeten worden afgevinkt om tot een goed werkend digitaal statiegeldsysteem te kunnen komen. Daarvoor dienen deze pilootprojecten”.

lees ook

Statiegeld op komst voor blikjes en plastic flessen

De stuurgroep werkt momenteel de stappenplannen en protocollen voor de projecten verder uit en zal op kwartaalbasis rapporteren aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de voortgang van de pilootprojecten.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.