duurzaam eco

Septemberakkoord Vlaamse regering: gemiste kans op het vlak van klimaatdoelstellingen

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Natuurpunt zien enkele positieve klimaatmaatregelen in het Septemberakkoord van de Vlaamse regering, maar van een echte omslag naar een hernieuwbare toekomst is geen sprake.

Steun aan bedrijven wordt toegekend zonder heldere voorwaarden of stimuli om hun uitstoot of energieverbruik te reduceren. De broodnodige renovatiegolf van woningen blijft uit. Wel positief is dat Vlaamse regering structureel blijft investeren om Vlaanderen droogterobuust te maken. 

“De Vlaamse regering heeft de kans gemist om echt door te pakken en voldoende doortastende maatregelen te nemen die gezinnen en kmo’s structureel afhelpen van hoge energiefacturen en Vlaanderen op koers te zetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Op deze manier blijven we in de houdgreep van fossiele brandstoffen”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace.

Bedrijvensteun te vrijblijvend

Het uitgebreide steunpakket voor bedrijven is te vrijblijvend en mist de hefboom voor toekomstgerichte investeringen. De nood is nochtans hoog: om onze klimaatdoelstellingen te halen én om de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te waarborgen, zijn investeringen in elektrificatie, energiebesparingen en CO2-reducties levensnoodzakelijk. “Het is een gevaarlijk idee dat we eerst nog even deze crisis moeten doorworstelen met beleid dat de status-quo in stand houdt, terwijl er nood is aan een fundamentele omslag”, aldus Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert industrie bij Bond Beter Leefmilieu. 

Terechte boost voor aanpak droogte

De milieu- en natuurbeweging is tevreden met de 250 miljoen euro extra voor de Blue Deal, het plan dat waterschaarste en droogte aanpakt. Afgelopen zomer werden de zwartste scenario’s maar nipt vermeden. Door structureel te financieren erkent de regering de kwetsbaarheid van de Vlaamse watervoorraad.

De Vlaamse regering besliste ook om extra geld – 60 miljoen euro – te pompen in het Sigmaplan. Dat moet het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren verkleinen. Een welgekomen ingreep, al zal er veel meer moeten gebeuren om de Sigmadoelstellingen op tijd te halen. Door vertraging en structurele onderfinanciering van de voorbije jaren kan het nog tot 2050 duren vooraleer het plan kan landen. Normaal was het einde voorzien in 2030. “De waterbom in juli vorig jaar én de bijgestelde zeespiegelstijging zouden politici moeten wakker schudden om vaart te maken”, meent Robin Verachtert, beleidsmedewerker klimaat bij Natuurpunt.

Gemengd beeld voor gezinnen

De energiemaatregelen voor gezinnen tonen een gemengd beeld. De verdubbeling van de budgetten voor de energiehuizen is welkom. Ook de sociale energiemaatregelen zijn nuttig, maar gaan niet ver genoeg. De koppeling van de indexering van de huurprijzen aan het EPC is een goed principe, maar had ambitieuzer gemogen. Ook de praktische controle ervan is niet gegarandeerd.

De uitbreiding van de doelgroep die aanspraak maakt op het maximum premiebedrag voor renovatiewerken, negeert nog altijd dat 36 procent van de woningeigenaars onvoldoende middelen heeft voor een diepe renovatie en dus voorgefinancierd moet worden. De aangekondigde verlaging van de lasten op de elektriciteitsfactuur blijft tijdelijk en beperkt. 

Versnelling ontbreekt

Tot slot wijzen de organisaties op wat er ontbreekt in het akkoord. Ze vragen zich af waar de ambitieuze investeringsagenda voor hernieuwbare energie blijft, de inhaalbeweging bij De Lijn en de broodnodige renovatiegolf. Ook de plannen om de biodiversiteitscrisis aan te pakken ontbreken in de Septemberverklaring.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.