co2 reductie broeikasgas

“Significante daling van broeikasgassen nog steeds haalbaar”

Stroomproductie zonder aardgas is nog niet voor meteen, maar dat is misschien minder erg dan sommigen denken. Volgens een nieuwe studie kan de uitstoot van elektriciteitscentrales met 71 procent omlaag – als ze inzetten op efficiëntie en CO2-opslag.

Een kwart van alle stroom wordt momenteel gegenereerd uit aardgas. Dat proces draagt aanzienlijk bij aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. “Maar er is een significante daling van die uitstoot mogelijk”, zeggen Amerikaanse wetenschappers nu hoopvol.

In 108 landen ter wereld verzamelden zij de gegevens over de uitstoot van broeikasgassen en berekenden dat de globale uitstoot van CO2 door de stroomproductie uit aardgas 3,6 miljard ton per jaar bedraagt. Die enorme hoeveelheid kan echter met 71 procent gereduceerd worden met wereldwijde maatregelen, zeggen ze.

CO2 afvangen en opslaan

“We staan versteld hoe groot de reductie van uitgestoten broeikasgassen wel kan zijn tegen 2050, en misschien zelfs al tegen 2030”, zegt Sarah Jordaan, professor Ingenieurswetenschappen aan McGill University en hoofdauteur van de studie in Nature Climate Change.

“Als aardgas een rol gaat spelen in een uitstootvrije toekomst, zelfs in het geval van een overgangsperiode, zal het nodig zijn om de efficiëntie van elektriciteitscentrales te verbeteren, de methaanemissies van de aardgasproductie terug te dringen en CO2 af te vangen en op te slaan.”

Tools in handen van overheden

Het team berekende dat het grootste potentieel (zo’n 39 procent) van “mitigatie” – de omvattende term voor pogingen om de klimaatverandering zo veel mogelijk af te remmen-  bij deze vijf grote uitstoters ligt: de Verenigde Staten, Rusland, Iran, Saoedi-Arabië en Japan. Behalve Japan staan ze in het lijstje van grootste gasproducenten en -consumenten ter wereld.

“Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging en het bereiken van een koolstofarm energiesysteem is maar mogelijk als we de uitstoot in de hele toeleveringsketen kunnen verminderen, van gaswinning tot eindgebruik”, zegt Arvind Ravikumar, van de Universiteit van Texas in Austin.

“Onze analyse toont haarfijn aan dat er aanzienlijke inspanningen nodig zijn om de huidige emissieniveaus naar beneden te krijgen, maar ook dat regeringen door het identificeren van de oorzaken van emissies in de gastoevoerketen de tools in handen hebben om strategische, nationaal bepaalde maatregelen te nemen om hun uitstoot te verminderen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.