zonnepanelen

SOLARISE test mogelijkheden voor zonne-energie op minder evidente locaties

Het SOLARISE-project heeft zonne-energie getest op locaties waar dat tot nu toe minder voor de hand liggend was. De focus van het project lag op historische en publieke gebouwen, evenals sociale huisvestingslocaties.

Het belangrijkste doel van SOLARISE was om het algehele gebruik van zonne-energie te stimuleren. Ook is het project een stap om nieuwe technologieën te introduceren bij een breder publiek. Bovendien zoekt SOLARISE een manier om de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnet te beperken door een combinatie met een opslagcapaciteit (in de vorm van batterijen) te gebruiken. 

Als onderdeel van het project werden er haalbaarheidsstudies gedaan, richtlijnen opgesteld, stedelijke energieplannen en roadmaps gemaakt. Maar vooral werden er proeflocaties ingezet in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In totaal werd er op deze proeflocaties meer dan 460 kWP aan zonnepanelen geïnstalleerd, goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van ongeveer 80 ton. 

Samenwerking met belanghebbenden

Het draagvlak voor het verduurzamen van publieke projecten (zoals schoolgebouwen en sportzalen) wordt veel groter wanneer je burgers vanaf het begin betrekt bij de plannen, blijkt uit het SOLARISE-project. Dit draagvlak is belangrijk, want hierdoor wordt het ook makkelijker om bijkomende duurzame projecten te realiseren die nodig zijn voor de energietransitie. 

Projecten op het gebied van sociale huisvesting lieten vergelijkbare resultaten zien. Dankzij energiedelen heeft iedereen baat bij de energietransitie, ook de doelgroep die hier normaal niet het budget voor zou hebben. 

Uitdaging in monumentale gebouwen

Zonne-energie implementeren in historische gebieden en monumentale gebouwen blijkt een uitdaging. De regels rondom het behoud van het historisch karakter beperken de mogelijkheden om de gebouwen duurzamer te maken. Toch zijn deze mogelijkheden er wel degelijk. Bijvoorbeeld dakleien die een onderliggend buizensysteem opwarmen en zo duurzame warmte produceren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.