planeet aarde nasa

Start-up focust op terugdringen methaanuitstoot

Onderzoeker Hossein Maazallahi van de Universiteit Utrecht richtte de start-up Maaz Maps op. Daarmee wil hij de reductie van methaanemissies wereldwijd versnellen.

Hossein Maazallahi doet al meer dan tien jaar onderzoek naar methaanemissies. Hij bestudeerde de uitstoot van methaan van verschillende bronnen in meerdere Europese landen. Daarbij ontwikkelde hij innovatieve manieren om de locatie van de methaanbron te bepalen, het type bron en om hoeveel uitstoot het precies gaat.

Het doel van zijn start-up Maaz Map is het terugdringen van methaanuitstoot wereldwijd versnellen door innovaties direct toe te passen. Zijn bedrijf is gestoeld op de nieuwste academische kennis en werkt met methoden die geschikt zijn voor toepassing in de echte wereld.

lees ook

Versnelde reductie van methaanemissie nodig om Europese klimaatdoelstellingen te halen

Bron bepalen

Methaan is nefast voor het klimaat. Het is als broeikasgas namelijk 28 keer zo sterk als CO2. Daarom beloofden in 2021 meer dan honderd landen via de Global Methane Pledge om de uitstoot van methaan terug te brengen met tenminste dertig procent.

Instrumenten aan boord van auto’s, drones, vliegtuigen en satellieten kunnen methaan opsporen. Tijdens zijn onderzoek verbeterde Maazallahi de attributietechnieken van deze meetinstrumenten en vond hij manieren om het type methaanbron te bepalen. Voor de European Gas Research Group (GERG) evalueren hij en de Universiteit Utrecht intussen de emissieverslagen van een compressorstation in Zelzate.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.