Steenkool bracht vorig jaar Duitse klimaatdoelstellingen in gevaar

De CO2-uitstoot van Duitsland stagneerde vorig jaar. Daarvoor zorgde vooral de energiecrisis die de elektriciteitsproductie uit steenkool aanwakkerde. Dit jaar zal de Duitse overheid dan ook structureel moeten bijsturen wil ze de klimaatdoelstellingen halen.

In 2022 bleef de voor de Duitse klimaatdoelstellingen benodigde vermindering van de CO2-uitstoot uit: de uitstoot in Duitsland stagneerde op zo’n 761 miljoen ton CO2. Dat blijkt uit berekeningen van Agora Energiewende.

Dalend energieverbruik

De emissiereductie in 2022 klopte daardoor af op net geen 39 procent ten opzichte van het referentiejaar 1990, voor de tweede keer een achteruitgang tegenover de klimaatdoelstelling van 40 procent die in 2020 wel werd gehaald.

“De CO2-uitstoot stagneert op een hoog niveau, ondanks een aanzienlijk lager energieverbruik door huishoudens en de industrie. Dit is een alarmsignaal qua klimaatdoelstellingen”, aldus Simon Müller, directeur Duitsland bij Agora Energiewende.

Volgens de Agora-analyse is het energieverbruik in Duitsland met 4,7 procent of 162 terawattuur gedaald ten opzichte van 2021. Dat kwam onder meer door de enorme prijsstijgingen voor aardgas en elektriciteit en door het milde weer. Maar de emissiereducties die je vervolgens zou verwachten, werden tenietgedaan door het toegenomen gebruik van kolen en olie.

Bouw en transport

De reductiedoelstelling voor 2022 van 756 miljoen ton CO2 werd nipt gemist met 5 miljoen ton. En dit ondanks het feit dat het aandeel van hernieuwbare energie in het elektriciteitsverbruik met 46 procent een nieuw hoogtepunt bereikte. Wat specifieke sectoren betreft misten de transport- en bouwsector hun klimaatdoelstellingen terwijl de industrie er wel in slaagde om haar CO2-reductie licht terug te dringen.

“In 2022 zijn de klimaatdoelstellingen achterop geraakt door kortetermijnmaatregelen voor energiezekerheid. In 2023 moet de overheid de trend keren met een uitstap uit fossiele brandstoffen en een consequent overstap naar hernieuwbare energie. Dit helpt het klimaat, verlaagt de prijzen en maakt ons onafhankelijk van de import van fossiele energie”, benadrukt Müller.

lees ook

Vlaanderen dreigt klimaatdoelstellingen niet te halen

Goedkopere steenkool

Volgens schattingen van Agora steeg de CO2-uitstoot van de energiesector in 2022 voor het eerst weer – naar 255 miljoen ton CO2 aan het einde van het jaar, een stijging van 8 miljoen ton tegenover 2021. De belangrijkste reden: de hogere elektriciteitsproductie van steenkool door sterk hogere aardgasprijzen.

Aan de ene kant was de terugkeer van steenkool dus te wijten aan de hoge prijs van aardgas. Kolengestookte elektriciteitsopwekking was daardoor bijna het hele jaar goedkoper dan het gebruik van gascentrales. Aan de andere kant kregen kolencentrales vorig jaar een boost als reactie op knelpunten in de gasbevoorraading. “De terugkeer van kolen is duidelijk in strijd met de klimaatdoelstellingen”, zegt Simon Müller. “We hebben meer snelheid nodig in de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen om de uitstoot te verminderen en we moeten de uitfasering van steenkool in 2030 veiligstellen.”

Hernieuwbare energie produceerde in 2022 meer dan ooit tevoren – 248 terawattuur elektriciteit, een toename van 10 procent in vergelijking met 2021. Toch waarschuwt Müller: “Het recordjaar voor hernieuwbare energie is gerelateerd aan het weer en dus geen structurele bijdrage aan de klimaatbescherming. De overheid moet nu daadkrachtig en snel verbeteringen doorvoeren. Vanaf 2023 hebben we een verdrievoudiging van nieuwe installaties nodig om de duurzame doelstelling voor 2030 te halen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.