Synthetische kerosine goed voor uitstoot

Synthetische kerosine kan emissies in de luchtvaart enorm terugdringen

Als de EU de productie van e-kerosine stimuleert, kunnen Europese bedrijven tegen 2030 zo’n 1,83 miljoen ton e-kerosine produceren. Dat zou betekenen dat luchtvaartmaatschappijen jaarlijks het equivalent van 30.000 trans-Atlantische vluchten minder uitstoten, aldus een onderzoek van Transport & Environment.

Net zoals de auto-industrie probeert ook de luchtvaartsector manieren te vinden om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Volgens schattingen is de sector verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot, goed voor de uitstoot van 900 miljoen ton CO2 vlak voor de pandemie. 

De meeste lijnvliegtuigen zijn echter te zwaar om de transitie naar elektrisch vliegen te maken.

Daarom kijken luchtvaartmaatschappijen vooral naar schonere vliegtuigbrandstoffen om de klimaatimpact te verminderen. Die schonere brandstoffen worden aangeduid met de overkoepelende term SAF’s (sustainable airplane fuels).

Waterstof en CO2

E-kerosine of synthetische kerosine, is een veelbelovende alternatieve vliegtuigbrandstof, op basis van groene waterstof (gemaakt met duurzaam opgewekte elektriciteit) in combinatie met CO2. Het interessante aan e-kerosine is dat het potentieel heeft om grote emissiereducties te realiseren, zonder dat het een grote impact heeft op landgebruik. Andere SAF’s, zoals biobrandstoffen afkomstig uit speciaal geteelde gewassen of snoeiafval, leggen vaak beslag op grote stukken land, waardoor ze concurreren met de voedselproductie.

De innovatieve brandstof is echter nog maar beperkt beschikbaar en dus duur, waardoor luchtvaartmaatschappijen er nog maar weinig gebruik van maken. Volgens een nieuwe studie van Transport & Environment (T&E), een Europese koepel van ngo’s die met duurzame mobiliteit bezig zijn, is de markt klaar om op te schalen. Maar Europese beleidsmakers moeten meer prikkels aanbieden om de productie op te krikken.

Productie opschalen

T&E analyseerde de geplande productiecapaciteit van 18 Europese e-kerosinefabrikanten. Het ontdekte dat tegen 2025 jaarlijks meer dan 0,16 miljoen ton e-kerosine beschikbaar kan zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Tegen 2030 kan dit cijfer meer dan 1,83 miljoen ton bereiken, wat 3,65 procent van de brandstofvraag in Europa zou zijn. Dat zou het equivalent van maximaal 5 megaton CO2 besparen, zowat de uitstoot van 30.000 trans-Atlantische vluchten.

“Groene e-kerosine is de schone vliegtuigbrandstof van de toekomst en moet de keuze zijn voor zowel luchtvaartmaatschappijen als beleidsmakers. De kansen voor Europa zijn ongekend in termen van vermindering van de klimaatimpact, het scheppen van banen en brandstof voor strategische autonomie”, zegt Matteo Mirolo, onderzoeker bij T&E. “De tijd is rijp voor wetgevers om het gebruik van e-kerosine in de luchtvaart te stimuleren en verplicht te maken.”

Grondstoffen beschikbaar maken

Maar dan moeten investeerders meer zekerheid krijgen en moeten de grondstoffen voor e-kerosine breder beschikbaar worden. T&E pleit er daarom voor om kerosineproducenten te verplichten om in alle vliegtuigbrandstof die aan luchthavens binnen de EU wordt geleverd een bepaalde hoeveelheid SAF te mengen.

Wat de grondstoffen betreft zijn twee dingen essentieel om de productie van e-kerosine op te schalen zonder bijkomende uitstoot. Ten eerste moet groene waterstof breed beschikbaar zijn, die is geproduceerd met duurzame energie. Ten tweede moet koolstofdioxide uit de atmosfeer worden opgevangen, een proces dat ook wel bekend staat als directe luchtafvang (DAC).

“Europa heeft een unieke kans om de leider te worden op het gebied van groene luchtvaart”, aldus Mirolo. “Daarvoor moeten beleidsmakers prioriteit geven aan het juiste type duurzame brandstoffen: in plaats van biobrandstoffen die zijn afgeleid van niet-duurzame grondstoffen moet de EU de inzet op e-kerosine verhogen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.