Thorpark krijgt thermisch net van de vijfde generatie

De site van EnergyVille in Genk krijgt een thermisch netwerk van de vijfde generatie. Daarmee kunnen verschillende gebouwen duurzaam verwarmd en gekoeld worden op basis van ondiepe geothermie. Het laat gebouwen ook toe om restwarmte en -koude uit te wisselen.

De meeste warmtenetten zijn centraal georganiseerd, met één of een paar centrale energiebronnen. Bovendien leveren ze vooral warmte aan en zijn ze niet voorzien op upgrades of uitbreiding. Het lage-temperatuurnet dat VITO/EnergyVille ontwierp en de naam CollecThor kreeg, zal naast warmte ook koude leveren.

Modulair systeem

De warmte en koude komen uit de ondergrond, waar de thermische energie zal worden opgeslagen in aquifers (ATES) op 65 tot 85 meter diep. In functie van de vraag kunnen ze worden opgepompt. Doordat ATES-systemen verspreid zitten over het net en aangeboord kunnen worden naargelang het aantal gebruikers, is er sprake van een decentraal en modulair systeem.   

Met het thermische net zal eerst en vooral de warmte- en koudevraag binnen de aangesloten gebouwen opgevangen kunnen worden. Daarnaast is er ook uitwisseling van warmte en koude op netwerkniveau mogelijk tussen verschillende gebouwen. Collecthor wordt daarom een thermisch net van de vijfde generatie genoemd.

lees ook

Startschot voor werkzaamheden Warmtenetwerk Antwerpen Noord

Onderzoek

Tegen februari 2025 moet het net operationeel zijn. De aanleg zal gebeuren door Fluvius. Idealiter ligt het grootste deel van het net er tegen eind 2023, zodat het in de winter al kan proefdraaien. Het net dient namelijk ook als onderzoeks-infrastructuur. Zo zullen onder meer warmte- en koudeopslag onderzocht worden, net als de koppeling van nieuwbouw met bestaande gebouwen.

Het thermisch net krijgt tot slot een slim controle- en beheersysteem. Op die manier krijgt een energieleverancier volledig inzicht in de energieketen, van de productie van warmte en koude over de distributie ervan tot de afname in de verschillende gebouwen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.