transitie_fossiele_brandstoffen_renewables

Topbedrijven vragen al tegen 2040 uitfasering van fossiele brandstoffen

Een maand voor de start van de volgende klimaattop (COP28) in Dubai dringen 131 bedrijven waaronder er bij regeringen op aan om het afbouwen van fossiele brandstoffen niet langer voor zich uit te schuiven. Dat doen ze via een open brief, gericht aan de wereldleiders die volgende maand afreizen naar de Verenigde Arabische Emiraten.

In de brief roepen bedrijven zoals Philips, Decathlon, Electrolux, Proximus, Heineken en Volvo (samen goed voor een jaaromzet van bijna duizend miljard dollar) staatshoofden en regeringsleiders op om de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering aan te pakken: de verbranding van fossiele brandstoffen. De topbedrijven willen niet langer moeten toezien hoe het aanpakken van de gekende oorzaak van klimaatverandering op de lange baan wordt geschoven. Ze roepen leiders op om duidelijke doelen en tijdschema’s vast te leggen en de afbouw van fossiele brandstoffen onverminderd te laten doorgaan tegen een datum in de nabije toekomst. Verder willen ze dat de wereldleiders beleid aanhangen dat het opschalen van schone energie sneller mogelijk maakt. 

Snellere klimaatactie

De brief is een initiatief van de We Mean Business Coalition, een non-profit die de klimaatmaatregelen versneld wil toegepast zien. Ook andere ngo’s zoals The Climate Group, WWF en Unicef steunen mee de actie. In de tekst van de brief staat onder meer te lezen dat de bedrijven zelf ook “de gevolgen en de kosten voelen van de toenemende extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering”. “We erkennen de noodzaak van een transitie die onze toekomstige collectieve welvaart op een leefbare planeet veilig stelt”, zeggen de 131 ondertekenaars. “Dat betekent dat we onze uitstoot moeten terugdringen, schone oplossingen moeten invoeren en ons gebruik van fossiele brandstoffen moeten verminderen om de opwarming van de aarde te beperken in lijn met het doel van het Klimaatakkoord van Parijs.”

De bedrijven erkennen dat ze grootverbruikers van energie zijn en in die zin een belangrijke rol spelen in het geven van een duidelijk signaal over het toekomstige energieverbruik. Ze wijzen er op dat de overgang naar schone, duurzame energie mogelijk is en er doelen moeten worden uitgezet die op wetenschappelijke kennis zijn gebaseerd. Dit om de transitie naar een netto nuluitstoot te realiseren. “Klimaatactie is goed voor de business, nu en in de toekomst”, zeggen ze. Aan de overheden die binnenkort aanschuiven aan de klimaattafel vragen ze concreet om de overgang naar schone energie te versnellen door over te schakelen op 100 procent CO2-vrije elektriciteitssystemen tegen uiterlijk 2035 voor de geavanceerde economieën en tegen uiterlijk 2040 voor de andere landen wereldwijd.

lees ook

Drie keer meer investeringen nodig in groene energie om planeet leefbaar te houden 

Landen in het Zuiden dienen daarbij volgens hen ondersteuning te krijgen zodat ze hun energiesystemen kunnen diversifiëren. Deze landen hebben volgens hen recht op financiële steun om hun economie in overeenstemming met de 1,5 graden-norm te brengen zonder daarbij staatsschulden op te lopen. De briefschrijvers stellen dat zowel publieke als private geldstromen de doelstelling van een rechtvaardige wereldwijde uitfasering uit fossiele brandstoffen mogelijk moeten maken. Ze roepen wereldleiders, financiële instellingen en energieproducenten op om leiderschap te tonen. “Wij staan klaar om met jullie samen te werken om fossiele brandstoffen achter ons te laten en het pad in te slaan naar een schone en gezonde wereld en welvaart voor iedereen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.