Amogy: tractor op ammoniak
foto: Brian Banducci

Tractor van Amogy: emissievrij met ammoniak als brandstof

De New-Yorkse start-up Amogy demonstreerde eind mei een emissievrije tractor op ammoniak. De bedoeling: een uitstootvrij alternatief bieden voor vrachtvervoer over lange afstanden

Het ging om een standaard middelgrote tractor van John Deere die met de ammoniaktechnologie beschikte over een vermogen van 100 kW. Zo lazen we bij CleanTechnica dat sprak met Seonghoon Woo, CEO van Amogy.

Ammoniak wordt al langer gebruikt in industriële toepassingen maar dankzij de technologische vooruitgang van de laatste jaren ontstonden er nieuwe mogelijkheden voor de transportsector. Amogy ontwikkelde een compacte reactor die ammoniak splitst en de daardoor verkregen waterstof gebruikt om energie op te wekken via een brandstofcel.

Alleen bedrijvenmarkt

Ammoniak is niet ontvlambaar of explosief maar wel giftig. Dat maakt het ongeschikt voor de consumentenmarkt. Bedrijfsvoertuigen kunnen er wel van gebruikmaken. Doordat ammoniak al langer gangbaar is in industriële omgevingen, bestaan er voldoende veiligheidsprotocollen om het daar veilig te hanteren. Jaarlijks wordt er zo’n twintig miljoen ton wereldwijd verscheept. Er is dus al transport- en opslaginfrastructuur voor handen. Bovendien biedt ammoniak betere vooruitzichten op het vlak van schaalbaarheid dan alternatieven als methanol en biobrandstoffen.

Vrachtwagens en schepen

Amogy wil in 2024-2025 met haar technologie op de markt komen, eerst toegepast binnen de maritieme sector. Die sector is al bezig met richtlijnen rond ammoniak als brandstof en heeft ook proefprojecten lopen. De algemene vooruitgang op het gebied van emissiereductie richt zich vooral op elektrische personenwagens. Voor vrachtvervoer over lange afstanden blijft het nog wat zoeken. De vrachtwagensector en de scheepvaartindustrie moeten op termijn in ieder geval overschakelen naar nieuwe brandstoffen en bijhorende technologieën.

Vorig jaar demonstreerde Amogy al een door ammoniak aangedreven emissievrije drone van 1 kW.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.