Vergunningen voor energietransitie nodig

Vergunningen voor transitieprojecten nodig

De federatie van Belgische elektriciteits -en gasleveranciers (FEBEG) is bezorgd over de vele vergunningen die nodig zijn voor de transitieprojecten van de komende jaren.

Het gaat hier om bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden en aanverwante transportinfrastructuren. FEBEG blijft bezorgd over de complexe en moeizame procedures. Die hangen als een schaduw over het investeringsklimaat, de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land. Zonder deze nodige vergunningen lijken de 2030 doelstellingen nu reeds onhaalbaar, klinkt het verder bij FEBEG

De Belgische energiesector staat de volgende jaren voor ongeziene uitdagingen. Stapsgewijs overschakelen naar een duurzamer energiesysteem met meer hernieuwbare energie vergt grote inspanningen. Heel wat toepassingen – denk bijvoorbeeld aan elektrische voertuigen, warmtepompen en productieprocessen – moeten meer en meer geëlektrificeerd worden.

Transparant wettelijk kader

De Belgische energiesector en andere ondernemingen zullen moeten investeren in zowel productiecapaciteit (stuurbaar en flexibel, hernieuwbaar), als transportcapaciteit en opslag van elektriciteit. Alleen zo kan ze de verwachte volumes en gewenste kwaliteit op het vlak van stroomvoorziening mogelijk maken.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: “FEBEG vraagt dan ook dat de gezamenlijke overheden in ons land al het mogelijke doen om de energietransitie mogelijk te maken door de nodige vergunningen te verlenen aan de vele projecten voor de transitie. Het is belangrijk dat investeerders kunnen rekenen op een transparant wettelijk en regelgevend kader, maar ook op een correcte en coherente toepassing hiervan door de diverse administratieve en politieke overheden”.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.