waterstof H2

Vernieuwde Belgische federale waterstofstrategie legt de lat hoger

De geopolitieke situatie en de energiecrisis zorgden ervoor dat de Belgische federale waterstofstrategie  een update kreeg. De vernieuwde strategie versnelt en de ambities liggen hoger.

In oktober 2021 werd de eerste federale waterstofvisie voor België gelanceerd. Daarin kwamen vier pijlers aan bod: België als invoer- en doorvoerhub voor groene waterstof in Europa, het leiderschap van Belgische bedrijven in de waterstofwaardeketen, de ontwikkeling van een robuuste waterstofmarkt en internationale samenwerking.

De recente geopolitieke gebeurtenissen en de daaruit voortvloeiende energiecrisis hebben de Europese waterstofstrategie doen versnellen, met als resultaat hogere ambities rond productie, import en gebruik van waterstof. In het licht van die bijgestelde ambities heeft ook de Belgische federale overheid haar strategie herzien en herwerkt. De updates zijn opgenomen in de vernieuwde Belgische federale waterstofstrategie. De vier pijlers zijn verder geconcretiseerd en de ambities zijn aangescherpt.

Meer import

De voorziene import van waterstof en -afgeleiden in 2030 is aanzienlijk verhoogd van 3-6 TWh in de originele strategie tot 20 TWh in het nieuwe plan. Er wordt hiervoor gekeken naar waterstofproductie op de Noordzee via de ontwikkeling van een Noordzee-elektriciteits-en-waterstofnetwerk, maar ook naar waterstof die via pijplijnen uit Zuid-Europa en Noord-Afrika wordt getransporteerd en waterstofderivaten die per schip uit overzeese gebieden worden ingevoerd. 

Voor de ondersteuning van bedrijven en kennisinstellingen worden bestaande instrumenten verder uitgewerkt zodat ze maximale kansen bieden voor waterstoftechnologie. Er wordt ook geïnvesteerd in een testcentrum.

Samenwerken essentieel

De ontwikkeling van een waterstofmarkt wordt verder mogelijk gemaakt door een waterstofpijpleidingwerk uit te bouwen en door een certificeringsregeling en een marktplatform uit te werken.

Samenwerking blijft essentieel, zowel met de regionale overheden en het lokale waterstofecosysteem als met internationale partners. De federale overheid spreekt dan ook expliciet haar steun uit voor de Belgian Hydrogen Council die WaterstofNet en Cluster Tweed gaan uitbouwen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.