methaan CH4

Versnelde reductie van methaanemissie nodig om Europese klimaatdoelstellingen te halen

Ook al daalden de methaanemissies de afgelopen jaren in de EU, toch is er een versnelde emissiereductie nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, zo stelt het Europees Milieuagentschap (EMA). Het roept ook op tot bijkomende wereldwijde inspanningen om methaanemissies te verminderen en zo de opwarming van de aarde te beperken.

Het Europees Milieuagentschap (EMA) publiceerde zijn bevindingen over de trends en oorzaken van methaanemissies. Daaruit blijkt dat de methaanemissies in de EU in 2020 met 36 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990. De grootste emissiereducties gebeurden in energie-industrieën (-65 procent), de afvalsector (-37 procent) en de landbouw (-21 procent).

De reducties van methaanemissies zijn terug te brengen tot verschillende factoren: een afname van de veestapel en meer efficiëntie in de landbouw, lagere niveaus van steenkoolwinning, betere olie- en gaspijpleidingnetwerken en meer stortgasterugwinning en afvalverbranding met energieterugwinning.

Energiezekerheid

Methaanemissies vertegenwoordigden in 2020 12 procent van de totale EU-emissies. De helft daarvan was afkomstig is van de landbouw. Verdere emissiereducties van methaan leveren op korte termijn extra voordeel vanuit klimaatoogpunt – methaan is als broeikasgas namelijk 28 keer zo sterk als CO2. Lagere emissies zorgen daarnaast voor minder ozonvorming en minder lokale luchtvervuiling.

Het milieuagentschap merkt ook op dat er technologieën voor emissiereductie niet alleen het klimaat en het milieu, maar ook de energiezekerheid ten goede kunnen komen. Zo kan er bijvoorbeeld via stort- of biogas elektriciteit en warmte opgewekt worden uit afval of landbouwmest.

De EU is verantwoordelijk is voor 7 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies en voor minder dan 5 procent van de wereldwijde methaanemissies. Het EMA wijst er dan ook op dat internationale initiatieven nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.