zonnepanelen op daken

Vlaams-Nederlandse doorbraak in zonnecellen is “grote stap voor energietransitie”

Vlaamse en Nederlandse onderzoekers zijn erin geslaagd om met behulp van perovskiet en silicium een zonnecel te maken met een rendement van 30,1 procent. Dat is het beste resultaat ooit gemeten.

Het ontwerp werd eerder deze week gepresenteerd tijdens de achtste Wereldconferentie over fotovoltaïsche energieconversie (WCPEC-8). Het hoge rendement van de zonnecel is het resultaat van een combinatie van nieuw opkomende perovskiet-zonneceltechnologie en conventionele siliciumtechnologie.

Volgens de onderzoekers werken beide technologieën samen als tandems die het beste van twee werelden combineren. Met zulke zonnecellen kunnen hogere rendementen worden bereikt dan met enkelvoudige zonnecellen, omdat het zonnespectrum beter wordt benut. 

De perovskiet-cellen leveren in de constructie 19,7 procent rendement, de siliciumcellen 10,4 procent. Samen is dat 30,1 procent. Dat is het beste rendement ooit gemeten volgens algemeen aanvaarde procedures.

Grote stap

“Zo’n hoog rendement maakt het mogelijk om meer vermogen per vierkante meter en minder kosten per kilowattuur te realiseren”, zeggen de onderzoekers van het Vlaamse onderzoekscentrum imec, de Nederlandse technische universiteiten van Eindhoven en Delft, en de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) in een verklaring.

“Het doorbreken van de 30 procent-barrière is dan ook een grote stap om de energietransitie te versnellen en de energiezekerheid te verbeteren. Zo worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.”

Volgens Gianluca Coletti van TNO is een opschaling snel mogelijk. “We kennen nu de ingrediënten om een efficiëntie van meer dan 30 procent te realiseren. In combinatie met de schaalbaarheidsexpertise en -kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, kunnen we ons samen met onze industriële partners richten op de massaproductie van deze technologie”, zegt hij.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.