Vlaanderen dreigt klimaatdoelstellingen niet te halen

Vorig jaar stootte Vlaanderen 72 megaton broeikasgassen uit, dat is een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Aan het huidige tempo riskeert Vlaanderen de Europese klimaatdoelstellingen niet te halen.

Tijdens coronajaar 2020 legde de pandemie alle transport en industrie tijdelijk stil. De gerapporteerde jaaruitstoot bedroeg toen 69 megaton, meldt De Standaard. Na corona normaliseerde de economische activiteit en steeg de broeikasgas­uitstoot opnieuw. Daardoor klokte Vlaanderen vorig jaar af op 72 megaton, een stijging van 4 procent tegenover 2020. En dat terwijl in 2020 de cijfers nog wel de goede richting opgingen, met een daling van 9 procent tegenover 2019.

Maatregelen nodig

“2020 was door corona echter een hoogst uitzonderlijk jaar met een economie die plat lag en een verbod op niet-essentiële verplaatsingen die een uitzonderlijk laag resultaat met zich meebrachten. In 2021 hernam de economie en zie je in de cijfers een normalisering. Niettemin zijn vorig jaar ambitieuze maatregelen genomen die de komende jaren het resultaat verder moeten verbeteren”, aldus Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir bij Vilt.

Sinds 2005 heeft Vlaanderen zo’n 4,5 megaton minder broeikasgassen uitgestoten. Dat hadden er 12 megaton minder moeten zijn om de doelstellingen van de EU te behalen. Aan het huidige tempo en met de stijgende uitstootcijfers lukt het niet om tegen 2030 de vooropgestelde vermindering van 40 procent te halen. Om de doelstellingen te behalen zijn er ingrijpende maatregelen nodig. Op de planning staan alvast de renovatieplicht vanaf 1 januari 2023, de verdere elektrificatie van voertuigen en de uitfasering van fossiele brandstoffen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.