aquarama trade fair water en de wereld

Voorbeschouwing: Aquarama Trade Fair focust op duurzaam waterbeheer

Vorige zomer een waterbom, de voorbije maanden verzengende hitte en nijpende droogte: water zorgt hoe dan ook voor beroering. Gelukkig ligt er in zowat elke sector nog potentieel voor beterschap. Tijdens de vakbeurs Aquarama Trade Fair, op 20 oktober in de Brabanthal in Leuven, kun je ontdekken hoe onder meer bouw en industrie aan een duurzaam waterbeheer kunnen bijdragen.

Aquarama Trade Fair is inmiddels aan zijn zeventiende editie toe. Het concept van een eendaagse vakbeurs met gratis catering en veel ruimte voor ontmoeting en kennisdeling, zorgde ervoor dat de beurs in sneltempo een vaste waarde werd voor watertechnologiebedrijven, drinkwatermaatschappijen en onderzoekers.

Maar ook professionele eindgebruikers hebben er alle baat bij om in het najaar naar de Brabanthal af te zakken. Niet alleen vinden zij op de beursvloer ruim honderd potentiële partners om hen bij hun wateruitdagingen te ondersteunen, ook biedt de vakbeurs in samenwerking met partners watercircle.be, Vlario, AquaFlanders en CEBEDEAU elk jaar een ijzersterk randprogramma.

Dit jaar worden zo niet alleen industriële eindgebruikers, maar ook aannemers, architecten, ingenieurs, voorschrijvers en kmo’s getrakteerd op inspiratie en informatie in de vorm van praktijkvoorbeelden, technische uiteenzettingen en verduidelijking bij de wetgeving.

Waterbewust bouwen

Vlario, het Vlaams kenniscentrum en overlegplatform voor gemeentelijk waterbeheer, wijdt zijn sessie dit jaar aan het COOCK-project Waterbewust Bouwen. Samen met de Vlaamse Confederatie Bouw, Vlakwa, WTCB en NAV zoekt Vlario binnen dit project naar oplossingen die ruim toegepast kunnen worden in de gebouwensector, om zo de weerbaarheid tegen droogte en wateroverlast te verhogen. Welke innovatieve technologieën zijn er, waar werden ze al toegepast en hoe kunnen we ze verder uitrollen?

Circulair watergebruik

De Blue Deal legt een sterke klemtoon op het hergebruik van water. Zowel tijdens de sessie van Vlario als op de studienamiddag van AquaFlanders zal er dan ook ruime aandacht besteed worden aan de mogelijkheden van circulair watergebruik in gebouwen. Vlario nodigt daartoe onder meer Wim Garmyn van de Vlaamse Confederatie Bouw en Bart Bleys van WTCB uit. Zij zullen respectievelijk de belangrijkste uitdagingen en de nodige waterkwaliteit voor verschillende toepassingen behandelen.

AquaFlanders, de Vlaamse federatie van waterbedrijven en rioolbeheerders, staat tijdens zijn infosessie stil bij de eisen die gesteld worden aan materialen die in contact komen met kraanwater, alsook deze die gebruikt worden om water af te voeren. Verzekeren zij het behoud van kwaliteit, wat zegt de regelgeving en hoe gebeurt de kwaliteitsbewaking? Zo wordt er onder meer een stand van zaken opgemaakt om loodvrije of loodarme installaties te voorzien.

overstromingen luik

Terugblik op de overstromingen

Wie over waterbewust bouwen spreekt, kan tot slot niet om de zware overstromingen van juli 2021 heen. Als ervaringsdeskundigen bij uitstek zullen het Luikse onderzoeks- en expertisecentrum CEBEDEAU en de Société Publique de Gestion de l’Eau dan ook de balans van de waterbom opmaken. Wat zijn nu precies de klimatologische risico’s en hoe kwetsbaar zijn onze waterzuiverings- en drinkwaterinstallaties?

Zowel het beursbezoek als deelname aan de seminaries van Vlario, AquaFlanders en CEBEDEAU zijn gratis, maar registratie is verplicht.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.