WaterstofNet en Cluster Tweed verenigen krachten in Belgian Hydrogen Council

WaterstofNet en Cluster Tweed gaan vanaf 2023 intensief samenwerken onder de vlag van een onafhankelijke Belgian Hydrogen Council. Het doel: sterker staan op binnen- én buitenlands vlak.

In België wordt op de verschillende niveaus aan waterstof gewerkt; de verschillende regio’s en de federale overheid hebben hun eigen waterstofstrategie. De Waterstof Industrie Cluster en Cluster Tweed zijn twee industriële ecosystemen rond waterstof die respectievelijk door Vlaanderen en Wallonië worden ondersteund.

In de buurlanden bestaat er naast de regionale organisaties ook een nationale vertegenwoordiging van de waterstofindustrie, denk bijvoorbeeld aan German Hydrogen Council of France Hydrogène. Die adviseert de nationale overheid en zorgt voor een sterkere profilering van de eigen waterstofsector binnen Europa. 

Maximale samenwerking 

Europa is zeer ambitieus rond waterstof. Een maximale samenwerking tussen bedrijven en overheden is dan ook een absolute noodzaak om bij de Europese ambities een belangrijke rol te kunnen spelen. Het gaat hierbij zowel om het verkrijgen van Europese middelen als het vertalen van Europese regelgeving naar de diverse beleidsniveaus in België.

De bedrijven die WaterstofNet en Cluster Tweed vertegenwoordigen, zijn daarom vragende partij voor een goede samenwerking tussen de industrie en de verschillende overheden rond waterstof.  Vele bedrijven zijn namelijk actief in beide regio’s en kunnen hun plannen alleen realiseren in een duidelijk en consistent beleidskader op Europees, federaal en regionaal niveau. 

Bottom-up advies

Om de samenwerking maximaal mogelijk te maken gaan WaterstofNet en Cluster Tweed intensief samenwerken onder de vlag van een onafhankelijke Belgian Hydrogen Council. Die omvat de (Belgische) leden van beide industriële clusters.

Deze Belgian Hydrogen Council zal, bottom-up vanuit de industrie en de experten, advies uitbrengen aan de verschillende overheden rond specifieke thema’s waarin samenwerking noodzakelijk is. Naast de bedrijven die via beide clusterorganisaties deel uitmaken van de Council, zullen ook experten uit de academische wereld en de sectorfederaties worden betrokken in de werking.

De verdere details van deze samenwerking worden de komende maanden uitgewerkt zodat de Belgian Hydrogen Council begin 2023 van start kan gaan.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.