waterstof H2

Waterstofvervoer tussen België en Frankrijk: succesvolle marktbevraging is aanleiding voor haalbaarheidsstudie

GRTgaz en Fluxys Belgium lanceerden in juni 2022 een marktbevraging om in de regio Henegouwen het eerste grensoverschrijdende waterstofvervoersnet met open toegang uit te bouwen tussen Frankrijk en België. 17 bedrijven toonden belangstelling. Er wordt daarom een haalbaarheidsstudie opgestart.

De samenwerking tussen GRTgaz en Fluxys Belgium, de twee energie-infrastructuurbeheerders in Frankrijk en België, bouwt verder op de raadplegingen die in Frankrijk en België in 2021-2022 werden gevoerd om de vervoersbehoefte aan waterstof van de marktspelers (waterstofverbruikers en -producenten) te evalueren. De twee operatoren hebben zo de regio van Valenciennes in Frankrijk en de ruimere omgeving van Bergen die zich uitstrekt tot La Louvière en Feluy in België geïdentificeerd als zone met een groot potentieel voor de ontwikkeling van waterstof.

CO2-doelstellingen halen

Tijdens de marktbevraging die GRTgaz en Fluxys Belgium gezamenlijk organiseerden, hebben 17 bedrijven een behoefte bevestigd waaruit de opportuniteit blijkt voor een grensoverschrijdende leiding om de waterstofbekkens in Frankrijk en België met elkaar te verbinden.

De respondenten variëren van initiatiefnemers van productieprojecten met elektrolyse van verschillende omvang tot industriële verbruikers die waterstof willen inzetten om hun CO2-doelstellingen te halen. Naast industriële toepassingen overwegen sommige actoren ook toepassingen in de mobiliteit om toekomstige tankstations te bevoorraden.

Infrastructuur en kosten

Dankzij overleg met de verschillende deelnemers kon de waterstofmarkt in de regio fijnmaziger in kaart worden gebracht. De markt omvat naargelang van de overwogen ontwikkelingsopties een productiecapaciteit tussen 300 en 600 MW en een overeenkomstig waterstofverbruik tussen 1,5 en 3 TWh/jaar. Vraag en aanbod worden in evenwicht gehouden door de mogelijkheid om het vraagniveau van sommige potentiële gebruikers aan te passen aan de beschikbare productie.

Fluxys Belgium en GRTgaz beslisten daarop om de haalbaarheidsstudie van het grensoverschrijdende waterstofvervoersnet te starten vanaf oktober 2022. Die studie heeft als doel de omvang van de infrastructuur te bepalen en een eerste kostenevaluatie te maken. De resultaten zijn voorzien in het eerste trimester van 2023.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.